Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Realizacija državnega proračuna v prvih štirih mesecih

Ljubljana, 31. maj 2019 – Državni proračun je v prvih štirih mesecih letos zabeležil približno 3,36 milijarde evrov prihodkov, kar je 5,2 % več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so glede na enako obdobje lani narasli za 6,3 %, na dobre 3,36 milijarde evrov. Državni proračun v prvi tretjini letošnjega leta tako beleži 5,2 milijona evrov primanjkljaja.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so znašali 2,9 milijarde evrov in so za 6,5 % višji kot v enakem obdobju lani. Od tega so prilivi iz dohodnine znašali dobrih 513 milijonov evrov, kar je za 13,7 % več glede na primerljivo lansko obdobje. Slednje pripisujemo predvsem ugodnim razmeram na trgu dela. Višji so tudi prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb in znašajo 372 milijonov evrov, kar je za 23,5 % več kot lani. Rast prihodkov od davka od dohodkov pravnih oseb pripisujemo višje obračunanim akontacijam ter višjemu aprilskemu poračunu, kar je posledica boljšega poslovanja podjetij v lanskem letu in odmerjene akontacije tega davka za leto 2018. Za 4,1 % so višji tudi prilivi od davka na dodano vrednost, ki so znašali približno 1,26 milijarde evrov. Rast in dinamika gibanja davka na dodano vrednost sta v največji meri odvisni od gibanja in rasti zasebne ter državne potrošnje.

 

Na strani odhodkov so se, kot posledica aktivnega upravljanja javnega dolga, znižali odhodki za poplačilo domačih in tujih obresti, ki so znašali nekaj manj kot 517 milijonov evrov in so za 10,7 % nižji od primerljivega lanskega obdobja. Obveznosti za plačilo plač in prispevkov so se zvišale na 429 milijonov evrov, kar je 9,4 % več glede na enako obdobje lani. Povišanje je v večji meri posledica napredovanj in dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

 

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvi tretjini leta zabeležila približno 6,22 milijarde evrov prihodkov in 6,18 milijarde evrov odhodkov.

 

Podrobne informacije o realizaciji državnega proračuna in ostalih treh blagajn si lahko preberete v pregledu javnofinančnih gibanj v prilogi.

 

 

Odnosi z mediji