Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija je v zadnjih treh letih javni dolg zniževala najhitreje med vsemi državami evro območja

Ljubljana, 13. maj 2019 – Slovenija je v obdobju od 2015 do 2018 javni dolg znižala za 12,5 odstotnih točk BDP, kar je najhitreje med vsemi članicami evro območja.

Slovenija je z doseženim javnofinančnim primanjkljajem 2,9 % BDP v letu 2015 izstopila iz postopka presežnega primanjkljaja. Glede na doseženi najvišji nivo dolga v letu 2015 (82,6 % BDP) je Slovenija od vključno leta 2016 zavezana k zniževanju presežnega dolga v skladu s pravili Evropske unije.

 

Dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance je poudaril: "Z ustvarjanjem proračunskih presežkov in znižavanjem javnega dolga Slovenija tako izpolnjuje dva najpomembnejša kriterija in sledi strateškemu cilju uravnoteženih javnih financ."

 

Slovenija je v zadnjih treh letih javni dolg zniževala bistveno hitreje, kot to zahteva Pravilo o dolgu. Tudi za leto 2019 Slovenija načrtuje znižanje javnega dolga na 65,4% BDP, medtem ko Pravilo o dolgu zahteva znižanje na 72,8% BDP, kar je Slovenija presegla že v lanskem letu, ko je javni dolg znašal 70,1 % BDP, do leta 2022 pa bo po ocenah ministrstva dolg zmanjšala na približno 55 % BDP skladno s sprejetim Programom stabilnosti v letu 2019.

 

Iz spodnjega grafa je razvidna primerjava dinamike zniževanja javnega dolga v evro območju v obdobju 2015–2018.

 

 

Vir: Eurostat, 10. 5. 2019

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_17_40&plugin=1

 

Direktorat za zakladništvo, ki deluje v sklopu Ministrstva za finance, je uspel s prestrukturiranjem javnega dolga v zadnjih petih letih zmanjšati obrestne izdatke proračuna za skoraj 300 milijonov evrov, z 1.083 milijonov evrov v letu 2014 na ocenjenih 785 milijonov evrov v letu 2019.

 

Odnosi z mediji