Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Realizacija državnega proračuna v prvem letošnjem trimesečju

Ljubljana, 30. april 2019 – Državni proračun je v prvih treh mesecih letošnjega leta zabeležil približno 2,36 milijarde evrov prihodkov, kar je 9 % več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so narasli za 7,5 % na okoli 2,56 milijarde evrov, kar pomeni, da je državni proračun v prvem letošnjem trimesečju zabeležil 201,8 milijona evrov primanjkljaja. To je nekoliko manj kot v enakem obdobju lani, ko je bilo primanjkljaja za 217,9 milijona evrov. Primanjkljaj je v tem delu leta sicer običajen, predvsem zaradi izplačil večjega dela obresti in subvencij.

Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir proračunskih prihodkov, so se v prvih treh mesecih letošnjega leta glede na enako lansko obdobje zvišali za 8,5 % na nekaj manj kot 2,04 milijarde evrov. To med drugim pripisujemo nadaljevanju ugodnih trendov v gospodarstvu, na trgu dela in pri gibanju potrošnje. Prihodki iz dohodnine so se zvišali za 14,8 % na skoraj 354 milijonov evrov, iz davka od dohodkov pravnih oseb za 5,5 % na dobrih 196 milijonov evrov, iz DDV pa za 11,8 % na nekaj manj kot 904 milijone evrov. Prihodki iz trošarin so se medtem znižali za 1,2 % na dobrih 350 milijonov evrov.

 

Za plačila domačih in tujih obresti smo v prvem letošnjem trimesečju odšteli nekaj več kot 402 milijona evrov, kar je 12,6 % manj kot v enakem obdobju lani. Tolikšno znižanje nam je uspelo doseči z aktivnim upravljanjem dolga. Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v ožji državni upravi so se zvišala za 9,1 % na slabih 323 milijonov evrov, sredstva za plače in prispevke zaposlenih v širši javni upravi v okviru tekočih transferov v javne zavode pa so narasla za 5,8 % na dobrih 399 milijonov evrov. Zvišanje teh stroškov je med drugim posledica rednega napredovanja javnih uslužbencev in ukrepov v okviru dogovora s sindikati javnega sektorja.

 

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih treh mesecih letos zabeležila približno 4,52 milijarde evrov prihodkov in 4,69 milijarde evrov odhodkov.

 

Podrobne informacije o realizaciji državnega proračuna in ostalih treh blagajn si lahko preberete v pregledu javnofinančnih gibanj v prilogi.

 

Odnosi z mediji