Skoči na vsebino

NOVICA

Na srečanju koalicije finančnih ministrov za podnebne ukrepe tudi minister Bertoncelj

Washington, 14. april 2019 – Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj se je ob robu spomladanskega zasedanja Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada v Washingtonu včeraj udeležil tudi srečanja finančnih ministrov, na katerem so razpravljali o možnostih pospešitve kolektivnih ukrepov v boju proti podnebnim spremembam.

Skupina finančnih ministrov je na srečanju razpravljala, kako bi lahko s pomočjo fiskalnih politik spodbudili ukrepe, s katerimi bi preprečili oz. zmanjšali negativne posledice podnebnih sprememb. Izpostavili so predvsem negativne in škodljive posledice, ki jih imajo podnebne spremembe na okolje in družbo. A te posledice se odražajo tudi na gospodarskem področju in vplivajo na makroekonomsko stabilnost držav. Udeleženci srečanja so se strinjali, da so podnebne spremembe ob ustreznem in pravočasnem ukrepanju lahko tudi priložnost za spodbujanje tehnološke inovativnosti in pospeševanje gospodarske rasti. Še posebej so ministri izpostavili pomen pravočasnega in ustreznega ukrepanja na področju makroekonomskih in fiskalnih politik, ki lahko spodbudi in pospeši prehod v nizkoogljično družbo ter okoljsko odpornost in varnost.

Finančni ministri, združeni v koalicijo, poudarjajo pomen odločnega vodenja in usklajenosti v ukrepanju proti posledicam podnebnih sprememb, vendar v okviru nacionalnih ureditev in skladno z zavezami Pariškega dogovora. Zavzeli so se za skupno delovanje, izmenjavo informacij ter zasledovanje dobrih praks na davčnem in proračunskem področju, na področju investicij, finančne regulative in financiranja. Izpostavili so pomen ukrepov mobilizacije zasebnih virov za okoljske investicije in razvoj finančnega sektorja, usmerjenega v delovanje na področju odpravljanja negativnih posledic podnebnih sprememb.                

K omenjeni koaliciji je že pristopilo 22 držav, Slovenija pa se je srečanja udeležila kot opazovalka.

Odnosi z mediji