Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državni zbor sprejel rebalans državnega proračuna za 2019

Ljubljana, 6. marec 2019 – Državni zbor je danes sprejel rebalans državnega proračuna za leto 2019. Prihodki so načrtovani v višini 10,35 milijarde evrov, odhodki pa v višini 10,16 milijarde evrov, kar prinaša 194 milijonov evrov presežka. Z rebalansom zasledujemo ustrezno razmerje med razvojem države in skrbjo za državljane ter stabilnostjo javnih financ.

Vlada je v rebalansu proračuna za letošnje leto zaradi boljše gospodarske napovedi v primerjavi s tisto pri sprejemanju obstoječega proračuna predvidela višje prihodke, zaradi lani sprejetih predpisov in sklenjenih dogovorov z reprezentativnimi združenji in sindikati pa se zvišujejo tudi dovoljeni izdatki.

 

Vlada je pri pripravi rebalansa tako upoštevala sprejete ukrepe glede povprečnine, letnega dodatka in izredne uskladitve pokojnin, dogovor o politiki plač v javnem sektorju, višji minimalni dohodek in višjo minimalno plačo, zvišanje obrambnih izdatkov, med katere sodi tudi kibernetska varnost, in dodatne investicije v zdravstvo. V predlogu smo zagotovili tudi več sredstev za prednostne naloge na področju  znanosti in infrastrukture.

 

Prihodki državnega proračuna za letošnje leto so v skladu z rebalansom načrtovani v višini 10,35 milijarde evrov, kar je približno 600 milijonov evrov oziroma 6,2 % več kot v sprejetem proračunu za leto 2019, glede na realizacijo proračuna v lanskem letu pa so višji za okoli 350 milijonov evrov.

 

Dovoljeni odhodki se glede na sprejeti proračun za 2019 zvišujejo za približno 460 milijonov evrov oziroma 4,8 % na 10,16 milijarde evrov, glede na realizacijo proračuna v lanskem letu pa so višji za okoli 700 milijonov evrov. Nominalni presežek državnega proračuna v letošnjem letu je predviden v višini 0,4 % BDP oziroma 194 milijonov evrov.

 

Vlada z rebalansom tako zasleduje ustrezno razmerje med razvojem države in skrbjo za državljane ter stabilnostjo javnih financ. »Rebalans proračuna je stabilen in razvojno naravnan. Nagovarja vse generacije ter je prijazen za vse državljanke in državljane,« je sprejem rebalansa pospremil minister za finance dr. Andrej Bertoncelj.

 

Ministrstvo je ob tej priložnosti pripravilo tudi t. i. proračun za državljane oziroma grafični prikaz ključnih podatkov o rebalansu proračuna za leto 2019. S tem želimo proračun približati širšemu krogu državljanov, da bi pobliže spoznali, za kaj vse porabimo njihov denar. Predstavitev najdete v priponki (spodaj). 

 

Odnosi z mediji