Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državni proračun ob koncu leta s presežkom

Ljubljana, 31. januar 2019 – V državni proračun se je v letu 2018 po predhodnih podatkih steklo 10 milijard evrov prihodkov, kar je za 13,3 % več, kot v letu 2017. Odhodki državnega proračuna so se povečali za 3,4 % in so znašali 9,46 milijarde evrov. Presežek državnega proračuna je po predhodnih podatkih znašal 536,9 milijona evrov, medtem ko je bil ob koncu leta 2017 zabeležen primanjkljaj v višini 326,2 milijona evrov.

Po predhodni realizaciji znašajo prihodki državnega proračuna v letu 2018 10 milijard evrov, kar je za 1,17 milijarde evrov ali 13,3 % več glede na realizirane prihodke v letu 2017. K povečanju je velik delež prispevala rast davčnih prihodkov in prihodkov iz naslova prejetih sredstev EU. Slednji so se zvišali za 101 %, kar je posledica enkratnega povračila zadržanih sredstev iz proračuna EU za že realizirane projekte pretekle finančne perspektive 2007–2013, ter hkrati tudi posledica črpanja sredstev nove finančne perspektive 2014–2020. Zvišali so se tudi nedavčni prihodki, ki po predhodni realizaciji znašajo 866,9 milijona evrov, kar je za 29,2 % več kot so znašali v letu 2017. Opazno povečanje nedavčnih prihodkov je posledica prejetih dividend s strani NLB v višini 270,6 milijona evrov. Prejete dividende s strani NLB, se vrednoti kot enkraten priliv, ki ne pomeni trajnega dviga nedavčnih prihodkov.

 

Davčni prihodki so v letu 2018 po predhodnih podatkih znašali skupaj 8,25 milijarde evrov in so za 6,9 % višji kot v letu 2017. Dohodnina je znašala 1,28 milijarde evrov in je bila od realizacije v letu 2017 višja za 16,4 %. Med drugim beležimo tudi rast prihodkov iz naslova dohodnine od dividend, ki je glede na leto prej višja za 48,9 %. Davek od dohodka pravnih oseb je znašal 845,7 milijona evrov in je bil višji za 10,4 % glede na leto 2017. Rast prihodkov od davka od dohodkov pravnih oseb glede na leto 2017 je posledica višje obračunanim akontacijam, ki so bile posledica boljšega poslovanja podjetij v 2017. Davek na dodano vrednost je v preteklem letu dosegel 3,76 milijarde evrov in je bil glede na leto 2017 višji za 7,2 %.

 

Odhodki državnega proračuna so na letni ravni po predhodnih podatkih v letu 2018 dosegli 9,46 milijarde evrov, kar je za 307,3 milijona evrov oziroma za 3,4 % več kot v letu 2017. Zmanjšale so se obveznosti za plačilo domačih in tujih obresti glede na leto 2017, in sicer za skoraj 12 %, znašale pa so 860,6 milijona evrov. Znižanje obrestnih izdatkov v letu 2018 je rezultat aktivnega upravljanja javnega dolga. Obveznosti za plačilo plač in prispevkov so se povišale za 4,5 %, na 1,23 milijarde evrov, kar je predvsem posledica izvajanja dogovora o ukrepih na področju stroškov dela. Med drugim so bili višji tudi odhodki s postavk rezerv, in sicer za 107,8 milijona evrov, največ zaradi 10 % nakazila kupnine od prodaje NLB (t.j. 66,95 milijona evrov) v demografski rezervni sklad.

 

Presežek državnega proračuna je v letu 2018 po predhodnih podatkih znašal 536,9 milijona evrov (1,2 % BDP), medtem ko je bil v enakem obdobju lani zabeležen primanjkljaj v višini 326,2 milijona evrov (-0,8 % BDP). Tolikšen presežek v letu 2018 je med drugim posledica enkratnega 207,6 milijonskega povračila zadržanih sredstev iz proračuna EU, ki smo jih že porabili v pretekli finančni perspektivi 2007–2013, ter višjih nedavčnih prihodkov na račun enkratnega 270,6 milijonskega priliva iz naslova dividend NLB.

 

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v letu 2018 po predhodnih podatkih zabeležila približno 18,59 milijarde evrov prihodkov in 18,07 milijarde evrov odhodkov.

 

Podrobne informacije o predhodni letni realizaciji državnega proračuna in ostalih treh blagajn si lahko preberete v prenovljenem pregledu javnofinančnih gibanj.

 

Odnosi z mediji