Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sprejeto na 16. seji vlade

Ljubljana, 24. januar 2019 - Vlada je danes s področja finančnega ministrstva poleg potrditve predloga rebalansa proračuna za leto 2019 obravnavala tudi prenos zadržanih prihodkov iz nakupov grških državnih obveznic na sekundarnem trgu Grčiji. Imenovala je tudi četrtega državnega sekretarja na finančnem ministrstvu.

Vlada o prenosu zadržanih prihodkov iz nakupov grških državnih obveznic na sekundarnem trgu Grčiji

Vlada je danes ministra za finance pooblastila za podpis pisma z navodili Evropskemu mehanizmu za stabilnost glede prenosa zadržanih prihodkov iz nakupov grških državnih obveznic na sekundarnem trgu (SMP prihodkov) Grčiji. Evroskupina je namreč kot ukrep za lajšanje grškega dolžniškega bremena, ki bi pripomogel k vzdržnosti grškega dolga predvidela nakazilo sredstev Grčiji, ki ustrezajo znesku zadržanih prenosov prihodkov nacionalnih centralnih bank iz naslova nakupov grških državnih obveznic na sekundarnem trgu.

 

Države članice so se 27. novembra 2012 dogovorile in nato tudi prenašale Grčiji zneske, ki ustrezajo prihodkom nacionalnih centralnih bank iz naslova nakupov grških državnih obveznic na sekundarnem trgu od proračunskega leta 2013 naprej. Leta 2015 so pogajanja za finančni program pomoči Grčiji propadla, zato se je tudi prenos sredstev ustavil, zneski za leto 2014 pa so ostali »zamrznjeni« na računu Evropskega mehanizma za stabilnost (EMS). Grčija je nato uspešno zaprosila za nov program pomoči ter uspešno opravila četrti in s tem zadnji pregled EMS programa ter se obvezala, da bo še naprej nadaljevala in dokončala reforme, sprejete v okviru programa EMS.

 

Evroskupina je nato 22. junija 2018 predvidela ukrepe srednjeročnega lajšanja vzdržnosti grškega dolžniškega bremena, med katerimi je tudi nakazilo zadržanih SMP prihodkov iz leta 2014 iz ločenih računov EMS ter obnovitev prenosa SMP prihodkov Grčiji od proračunskega leta 2017. Uporabili se bodo za zmanjševanje prihodnjih bruto potreb Grčije po financiranju ali za financiranje dogovorjenih investicij. Glede na predlagano shemo ponovnih SMP plačil Grčiji bo morala Slovenija na poseben račun pri EMS do leta 2022 vplačati 16,15 milijona evrov.

 

EMS bo dogovorjene zneske Grčiji prenesel po tem, ko bodo države podpisale pismo z navodilom Evropskemu mehanizmu za stabilnost glede prenosa SMP prihodkov, kjer so določeni zneski in roki za prenos. Vlada je za podpis pisma pooblastila ministra za finance, dr. Andreja Bertonclja, rok za podpis pisma pa je 31. januar 2019.

 

Vlada imenovala državnega sekretarja na finančnem ministrstvu

Vlada je danes imenovala državnega sekretarja na Ministrstvu za finance. Zakon o državni upravi določa, da se lahko v Ministrstvu za finance imenujejo največ štirje državni sekretarji. Državne sekretarje imenuje vlada na predlog ministra. Finančni minister dr. Andrej Bertoncelj je vladi predlagal, da se s 25. januarjem 2019 za četrtega državnega sekretarja na finančnem ministrstvu imenuje mag. Alojz Stana.

 

Odnosi z mediji