Skoči na vsebino

NOVICA

Državni proračun ob koncu novembra s 730 milijoni evrov presežka

Ljubljana, 28. december 2018 – V državni proračun se je od januarja do novembra steklo za približno 9,04 milijarde evrov prihodkov, kar je 12,4 % več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so rasli s počasnejšo dinamiko; zvišali so se za 1,3 % na okoli 8,31 milijarde evrov. Proračunski presežek je v 11 mesecih tako dosegel 729,7 milijona evrov, medtem ko smo v enakem obdobju lani zabeležili 158,1 milijona evrov primanjkljaja.

Nadaljevanje ugodnih trendov na trgu dela in v gospodarstvu je prispevalo k rasti davčnih prihodkov, poleg tega pa so se precej zvišali tudi nedavčni prihodki in prejeta sredstva iz EU. Zabeležili smo namreč enkratni priliv iz naslova dividend NLB v višini 270,6 milijona evrov, ki je bil večji od predvidenega, in prav tako enkratno, 168-milijonsko povračilo zadržanih sredstev iz proračuna EU, ki smo jih že porabili v pretekli finančni perspektivi 2007–2013.[1] Proračunski presežek je ob koncu novembra tako dosegel skoraj 730 milijonov evrov, ob koncu leta pa bo po pričakovanjih nekoliko nižji, saj se tako investicijska aktivnost ministrstev kot tudi vsa druga izplačila v zadnjih mesecih leta krepijo.

 

Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir prihodkov državnega proračuna, so v 11 mesecih znašali približno 7,54 milijarde evrov, kar je 7 % več kot v enakem obdobju lani. Prihodkov iz naslova dohodnine je bilo za približno 1,13 milijarde evrov, kar je 16,4 % več kot v enakem obdobju lani. Prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb so se zvišali za 9,3 % na okoli 775 milijonov evrov, na kar je vplivalo boljše poslovanje podjetij v lanskem letu. Krepitev domače potrošnje potrjujejo prihodki iz DDV, ki so dosegli približno 3,45 milijarde evrov in so od primerljivih lanskih višji za 7,6 %. Glede na enako obdobje lani pa so bili za 1,5 % nižji dohodki iz trošarin, ki so dosegli nekaj manj kot 1,44 milijarde evrov.

 

Na strani odhodkov so bile obveznosti za plačilo domačih in tujih obresti glede na primerljivo obdobje lani nižje za 12 %, znašale pa so okoli 856 milijonov evrov. Znižanje obrestnih izdatkov je posledica aktivnega upravljanja javnega dolga. Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost so se v 11 mesecih glede na enako obdobje lani zvišala za 4,7 % na približno 1,12 milijarde evrov, kar je predvsem posledica dogovora o ukrepih na področju stroškov dela. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je bilo v tem obdobju izplačanih za 4,6 % več sredstev oz. nekaj manj kot 1,19 milijarde evrov, predvsem iz naslova družinske in socialne politike.

 

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v 11 mesecih zabeležila približno 16,82 milijarde evrov prihodkov in 16,04 milijarde evrov odhodkov.

 

Podrobne informacije o realizaciji državnega proračuna in ostalih treh blagajn v 11 mesecih si lahko preberete v prenovljenem pregledu javnofinančnih gibanj.

 

Odnosi z mediji


[1] Celotno povračilo zadržanih sredstev iz proračuna EU sicer znaša okoli 207 milijonov evrov, razlika med 168 in 207 milijoni evrov pa se bo izkazala predvidoma v prihodnji realizaciji proračuna, ki bo vključevala vseh 12 mesecev letošnjega leta.