Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada za nadzornico SDH predlaga Karmen Dietner

Ljubljana, 6. december 2018 – Vlada je danes sklenila predlagati državnemu zboru, da v nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) za mandatno obdobje petih let imenuje Karmen Dietner.

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) za SDH predpisuje pet članov nadzornega sveta. Trenutno eden od njih manjka. Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je zato 21. septembra 2018 imenoval strokovno komisijo za pripravo predloga članov nadzornega sveta SDH, ki so jo sestavljali:

 

  • dr. Borut Bratina, strokovnjak s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov,
  • dr. Dragan Kesič, strokovnjak s področja delovanja nadzornih svetov in
  • Andrej Verhovnik Marovšek, strokovnjak s področja upravljanja s kadrovskimi viri.

 

 

Minister za finance je določil, da strokovna komisija pripravi predlog treh kandidatov za člane nadzornega sveta SDH in da morajo biti strokovno znanje ter kompetence predlaganega kandidata skladni z 39. členom ZSDH-1 in trenutno sestavo nadzornega sveta SDH.

 

 

Strokovna komisija je pripravila merila za ocenjevanje strokovnega znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kakovostno opravljanje funkcije člana nadzornega sveta SDH, in določila besedilo strokovnega profila za člana nadzornega sveta SDH. Glede na zahtevo po strokovnem dopolnjevanju s trenutno strokovno sestavo članov nadzornega sveta SDH je strokovna komisija ugotovila, da imajo prednost kandidati s strokovnim znanjem iz korporacijskega prava ter s strokovnim znanjem upravljanja obveznosti in premoženja, kar je upoštevala tudi pri merilu strokovnih znanj, ki predstavljajo prednost.

 

 

Strokovna komisija je za namen pridobivanja kandidatov 28. septembra 2018 na spletni strani Ministrstva za finance objavila Odprti javni poziv za člane nadzornega sveta SDH, in sicer z rokom za oddajo prijav do vključno 12. oktobra 2018 do 12. ure.

 

 

Strokovna komisija je prejela prijave 16 kandidatov in na podlagi sprejetih smernic za delovanje strokovne komisije, ki vključujejo tudi natančna merila za ocenjevanje, po skrbnem pregledu vlog na podlagi neizpolnjevanja zakonskih pogojev izločila 7 kandidatov.

 

 

Preostalih 9 kandidatov, ki izpolnjujejo osnovne pogoje, je komisija ocenila v skladu s smernicami, in sicer glede na strokovno izobrazbo, strokovna znanja ter delovne in strokovne izkušnje. S 6 najvišje ocenjenimi kandidati je strokovna komisija opravila osebne razgovore, na podlagi katerih je dokončno ocenila vsakega kandidata v vseh 5 elementih strokovnega profila. Vse 3 najvišje uvrščene kandidate je strokovna komisija skladno z določili javnega poziva obvestila o uvrstitvi v ožji izbor ter jih pozvala k predložitvi predpisanih dokazil (pooblastilo ali dokazilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku). Vsi kandidati so predložili ustrezna zahtevana potrdila.

 

 

Po pridobitvi vseh dokazil je strokovna komisija soglasno oblikovala predlog 3 kandidatov in ga 7. novembra 2018 predala ministru za finance dr. Andreju Bertonclju.

 

 

Ministrstvo za finance je skrbno proučilo predlog strokovne komisije in odločilo, da vladi predlaga kandidatko iz predloga strokovne komisije. Skladno z ugotovitvami strokovne komisije predlagana kandidatka izpolnjuje pogoje iz 39. člena ZSDH-1. Poleg tega je s predlogom Ministrstva za finance zagotovljena skladnost s tretjim odstavkom 39. člena ZSDH-1, saj predlagana kandidatka ustrezno dopolnjuje strokovno znanje in kompetence trenutnih članov nadzornega sveta SDH.

 

 

Vlada je predlog Ministrstva za finance v celoti potrdila in ga posreduje državnemu zboru.

 

 

Vse člane nadzornega sveta SDH imenuje državni zbor na predlog vlade. Državni zbor daje soglasje k celotnemu predlogu vlade in ga ne more spreminjati. Član nadzornega sveta SDH je izvoljen za pet let z možnostjo enkratne ponovne izvolitve. Kandidat za člana nadzornega sveta SDH mora pred odločanjem o imenovanju državnemu zboru predložiti izjavo, s katero razkriva, ali se je znašel v okoliščinah, ki bi lahko povzročile konflikt interesov skladno s tem členom.

 

 

Odnosi z mediji