Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada kot skupščina DUTB predčasno odpoklicala neizvršnega direktorja DUTB dr. Juharta

Ljubljana, 6. december 2018 – Vlada se je danes kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) seznanila s Poročilom Ministrstva za finance glede ugotovitev iz opravljenega nadzora nad DUTB pri prodaji zemljišča nekdanjega podjetja KLI Logatec. Vlada ugotavlja, da je pri prodaji nepremičnine prišlo do vrste nepravilnosti, glede katerih ni bilo zagotovljeno pravočasno ukrepanje. Zato je predčasno odpoklicala neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB dr. Miho Juharta, kot predsedujočega upravnemu odboru, ki vodi in usmerja njegovo delo in predstavlja upravni odbor v razmerju do izvršnih direktorjev DUTB. Vlada je imenovala novega neizvršnega direktorja Tomaža Beska.

Vlada se je danes kot skupščina DUTB seznanila s Poročilom Ministrstva za finance glede ugotovitev iz opravljenega nadzora nad DUTB pri prodaji zemljišča nekdanjega podjetja KLI Logatec.

 

Vlada ugotavlja, da je kljub podanemu odzivu upravnega odbora DUTB na izsledke forenzične preiskave s strani neodvisnega zunanjega revizorja še vedno evidentno, da je pri prodaji nepremičnine prišlo do vrste nepravilnosti. Gre zlasti za neskladnosti z internimi akti DUTB in veljavno zakonodajo ter neustrezno delovanje notranjih mehanizmov kontrol, kar je privedlo do oškodovanja premoženja DUTB pri izvedbi tega posla.

 

Po mnenju vlade je evidentno, da niso bili spoštovani interni akti DUTB ter veljavna zakonodaja, kar je mogoče povezati z namenom, da se oškoduje vrednost premoženja DUTB. Vlada meni, da je očitno, da je upravni odbor DUTB Ministrstvu za finance prikrival ugotovljene nepravilnosti in ni zagotovil pravočasnega celovitega poročanja, kakor tudi ne celovitega odziva na izsledke forenzične preiskave. Očitno je tudi, da upravni odbor ni pravočasno ukrepal glede na ugotovljene nepravilnosti.

 

Omenjene ugotovitve kažejo, da v delovanju DUTB obstajajo resne pomanjkljivosti, ki preprečujejo učinkovito delovanje DUTB in maksimiziranje vrednosti prevzetih sredstev pri njihovi prodaji.

 

Vlada je kot skupščina DUTB ugotovila, da pri neizvršnemu direktorju DUTB dr. Mihi Juhartu, kot predsedujočemu upravnemu odboru DUTB, ki vodi in usmerja njegovo delo in predstavlja upravni odbor v razmerju do izvršnih direktorjev DUTB, obstajajo razlogi za predčasni odpoklic. Vlada je zato kot skupščina DUTB odločila, da z jutrišnjim dnem odpokliče dr. Miho Juharta z mesta neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB.

 

Na današnji seji je vlada kot skupščina DUTB na predlog ministra za finance imenovala novega neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB Tomaža Beska, ki bo mandat nastopil 8. decembra 2018. Člani upravnega odbora se sicer imenujejo za obdobje petih let, vendar se zaradi zaključka življenjske dobe DUTB, 31. decembra 2022, tudi mandat novega neizvršnega direktorja zaključi s tem datumom.

 

Vlada kot skupščina DUTB je s sklepom upravnemu odboru DUTB naložila, da nemudoma izvede ukrepe za zagotovitev skladnega, učinkovitega, gospodarnega in preglednega poslovanja DUTB, vključno z ugotavljanjem odgovornosti vpletenih.

 

Odnosi z mediji