Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

V državnem proračunu ob koncu oktobra skoraj 750 milijonov evrov presežka

Ljubljana, 30. november 2018 – V državni proračun se je v prvih desetih mesecih letos steklo nekaj več kot 8,22 milijarde evrov prihodkov, kar je 12,3 % več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so medtem narasli za 2,3 % na nekaj manj kot 7,48 milijarde evrov. Proračunski presežek je v prvih desetih mesecih letošnjega leta tako dosegel 748,5 milijona evrov, medtem ko je v enakem obdobju lani znašal 15,4 milijona evrov.

Tolikšen presežek v letošnjem letu je posledica enkratnega povračila zadržanih sredstev iz proračuna EU, ki smo jih že porabili v pretekli finančni perspektivi 2007–2013, ter višjih nedavčnih prihodkov na račun enkratnega priliva iz naslova dividend NLB. Ob koncu leta bo presežek po pričakovanjih nižji kot ob koncu oktobra, saj se tako investicijska aktivnost ministrstev kot tudi vsa druga izplačila v zadnjih mesecih leta krepijo. Presežek po denarnem toku bo predvidoma znašal približno 500 milijonov evrov, kar pa ne pomeni trajnega pozitivnega stanja, ker gre za vpliv dveh enkratnih dogodkov (zadržani dobički in povračilo sredstev za že nastale odhodke). Prav tako ne bo pomembno vplival na bilanco sektorja država (po ESA metodologiji), za katero ocenjujemo, da bo ob koncu leta 2018 dosegla blizu 0,5 % BDP presežka.

 

Na trgu dela in v gospodarstvu zaenkrat še opažamo nadaljevanje ugodnih trendov. Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir prihodkov državnega proračuna, so v prvih desetih mesecih znašali približno 6,79 milijarde evrov, kar je 6,1 % več kot v enakem obdobju lani. Prihodkov iz naslova dohodnine je bilo za približno 1,02 milijarde evrov oz. 15,7 % več kot v enakem obdobju lani. Prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb so se zvišali za 8,9 % na okoli 710 milijonov evrov, na kar je vplivalo boljše poslovanje podjetij v lanskem letu. Krepitev domače potrošnje potrjujejo prihodki iz DDV, ki so od primerljivih lanskih višji za 7,2 %. Glede na enako obdobje lani pa so bili za 1,6 % nižji dohodki iz trošarin, ki so dosegli nekaj manj kot 1,3 milijarde evrov.

 

Na strani odhodkov so bile obveznosti za plačilo domačih in tujih obresti glede na primerljivo obdobje lani nižje za 10,7 %, znašale pa so okoli 800 milijonov evrov. Znižanje obrestnih izdatkov je posledica aktivnega upravljanja javnega dolga. Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost so se v prvih desetih mesecih glede na enako obdobje lani zvišala za 4,8 % na približno 1,02 milijarde evrov, kar je predvsem posledica dogovora o ukrepih na področju stroškov dela. Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je bilo v tem obdobju izplačanih za 3,5 % več sredstev, predvsem iz naslova družinske in socialne politike.

 

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih desetih mesecih zabeležila približno 15,28 milijarde evrov prihodkov in 14,44 milijard evrov odhodkov.

 

Podrobne informacije o realizaciji državnega proračuna in ostalih treh blagajn v prvih desetih mesecih si lahko preberete v prenovljenem pregledu javnofinančnih gibanj.

 

Odnosi z mediji