Skoči na vsebino

NOVICA

Finančni ministri EU nadaljevali razpravo o začasni rešitvi za obdavčitev digitalnega gospodarstva

Bruselj, 6. november 2018 – Finančni ministri EU so danes nadaljevali razpravo o začasni rešitvi za obdavčitev digitalnega gospodarstva. Odprtih je še nekaj vprašanj, ki jih bodo strokovnjaki na tehnični ravni poskusili dodelati do prihodnjega zasedanja v decembru. Nato se bodo ministri znova vrnili k tej temi in poskusili doseči dogovor.

Vprašanje obdavčitve digitalnega gospodarstva je zaradi razmaha digitalnih tehnologij in njihovega vpliva na davčne sisteme zelo aktualno. Velika spletna podjetja namreč nimajo klasičnih poslovnih enot oz. niso fizično prisotna v vseh državah, v katerih ustvarjajo prihodke. Prisotna so samo v tistih, v katerih imajo sedež, zato davka ne plačajo povsod, kjer ustvarjajo prihodek. Veliko držav tako prikrajšajo za davčne prihodke.

 

Ministri se zavedajo, da bi bile najbolj učinkovite dolgoročne rešitve, sprejete na globalni ravni, vendar teh zaradi zapletenosti problematike ter različnih vprašanj in interesov še nekaj časa ni pričakovati. Evropska komisija je marca letos zato pripravila predloga dveh direktiv, ki naslavljata to področje. Kot hitro začasno rešitev je predlagala sprejem direktive o skupnem sistemu davka za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev, kot dolgoročno rešitev pa sprejem direktive o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb v zvezi s t. i. pomembno digitalno prisotnostjo, ki bi jo opredelili z merljivimi kriteriji.

 

Po septembrskem neformalnem zasedanju se je na strokovni ravni nadaljevalo delo na začasni rešitvi o davku na digitalne storitve na ravni EU, ki je bila danes na dnevnem redu ministrov. Odprtih je še nekaj vprašanj, ki jih bodo strokovnjaki na tehnični ravni poskusili dodelati do decembrskega zasedanja. Takrat se bodo ministri znova vrnili k tej temi in poskusili doseči dogovor.

 

Ključna tema razprave je bila zagotovitev konkurenčnosti EU gospodarstva, preprečevanje drobljenja notranjega trga z enostranskimi nacionalnimi ukrepi, hkrati pa nujnost zagotovitve pravičnega obdavčenja, kjer tudi največje družbe plačajo svoj delež davkov.

 

»Nadaljevali bomo s prizadevanji za začasno rešitev, ki bo čim bolj enostavna, ne bo škodila konkurenčnosti notranjega trga in ne bo povzročila prevelikih administrativnih bremen. Dolgoročno pa se Slovenija zavzema za usklajeno rešitev na globalni ravni,« je dejal minister za finance dr. Andrej Bertoncelj.

 

Evroskupina pa je v ponedeljek pregledala stanje glede Osnutkov proračunskih načrtov za leto 2019, ki so jih morale članice do 15. oktobra poslati v Bruselj. Finančni ministri območja evra so se v razpravi osredotočili na Italijo. Strinjali so se z mnenjem Evropske komisije glede italijanskega osnutka in izrazili upanje, da ga bo Italija popravila, tako da bo skladen s pravili Pakta za stabilnost in rast.

 

Slovenija v razpravi ni bila obravnavana. Naša država je sicer Evropski komisiji v roku poslala Osnutek proračunskega načrta za 2019, ki temelji na predpostavki nespremenjenih politik. To je skladno s pravili EU, saj države tik po menjavi vlad v te dokumente ne vključijo predvidenih ukrepov. Kot smo napovedali, bomo nov Osnutek proračunskega načrta pripravili ob rebalansu proračuna za 2019, pri tem pa si bomo prizadevali, da bosta čim bolj skladna s pravili EU.

 

Predstavniki Evropske centralne banke so ministre seznanili tudi z rezultati nedavnih stresnih testov, ki so jih opravili v nekaterih evropskih bankah (slovenskih ni bilo med njimi). Ministre veseli, da se je odpornost bank na morebitne večje šoke okrepila, se pa zavedajo, da si bo treba še naprej prizadevati za zniževanje deležev slabih posojil v bankah.

 

Nadaljevali so tudi razpravo o ukrepih za dokončanje bančne unije, ki je ena od prioritet pri poglabljanju ekonomske in monetarne unije. Ministri so se posvetili časovnici za začetek političnih pogajanj glede vzpostavitve evropske sheme za jamstvo bančnih vlog, ki predstavlja manjkajoči tretji steber bančne unije. Čeprav napredka v iskanju dogovora o bodočih korakih na tokratnem zasedanju ni bilo, ta tema ostaja odprta za razpravo na ministrski ravni.

 

O aktualnih vprašanjih poglabljanja ekonomske in monetarne unije ter temah, ki jih obravnavajo finančni ministri EU, se je minister dr. Bertoncelj ob robu zasedanj neformalno pogovarjal tudi z belgijskim ministrom za finance Johanom Van Overtveldtom. Sestal se je tudi s švicarskim ministrom za finance Uelijem Maurerjem, ki je predstavil stanje glede davčne reforme, ki naj bi jo Švica sprejela do konca leta 2018.

 

Odnosi z mediji