Skoči na vsebino

NOVICA

Državni proračun tudi ob koncu septembra s presežkom

30. oktober 2018 – Državni proračun je tudi ob koncu septembra zabeležil presežek. Prihodki so se v prvih devetih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišali za 9,3 % na skoraj 7,2 milijarde evrov, odhodki pa za 2,9 % na dobrih 6,8 milijarde evrov. Presežek je tako dosegel nekaj več kot 350 milijonov evrov, medtem ko je državni proračun v enakem obdobju lani beležil 62,6 milijona evrov primanjkljaja. Presežek v letošnjem letu je med drugim posledica enkratnega povračila zadržanih sredstev iz proračuna EU za že realizirane projekte v okviru pretekle finančne perspektive 2007–2013. Ta denar je Slovenija v tem obdobju založila iz lastnih sredstev.

Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir prihodkov državnega proračuna, so v prvih devetih mesecih znašali dobrih šest milijard evrov, kar je 6,4 % več kot v enakem obdobju lani. Prihodkov iz naslova dohodnine je bilo za približno 904 milijone evrov oz. 16,3 % več kot v enakem obdobju lani, kar je posledica ugodnih razmer na trgu dela. Prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb so se zvišali za 9,2 % na okoli 645 milijonov evrov, na kar je vplivalo boljše poslovanje podjetij v lanskem letu.

 

Prihodki od DDV, ki so v največji meri odvisni od gibanja in rasti zasebne ter državne potrošnje, so se zvišali za 6,1 % na približno 2,7 milijarde evrov. Glede na enako obdobje lani pa so bili za 2,5 % nižji dohodki iz trošarin, ki so dosegli slabih 1,2 milijarde evrov. Omenjeno znižanje je predvsem posledica manjših prihodkov iz trošarin od energentov in električne energije, manjši pa so tudi prihodki iz trošarin na tobačne izdelke.

 

Na strani odhodkov so bile obveznosti za plačilo domačih in tujih obresti glede na primerljivo obdobje lani nižje za 8,1 %, znašale pa so okoli 793 milijonov evrov. Znižanje obrestnih izdatkov je posledica aktivnega upravljanja javnega dolga. Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost so se v prvih devetih mesecih glede na enako obdobje lani zvišala za pet % na približno 924 milijonov evrov, kar je predvsem posledica dogovora o ukrepih na področju stroškov dela.

 

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih devetih mesecih zabeležila približno 13,5 milijarde evrov prihodkov in 13 milijard evrov odhodkov.

 

Podrobne informacije o realizaciji državnega proračuna in ostalih treh blagajn v prvih devetih mesecih si lahko preberete v prenovljenem pregledu javnofinančnih gibanj.

 

Odnosi z mediji