Skoči na vsebino

NOVICA

Nadaljuje se priprava strokovnih podlag za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin

Ljubljana, 22. oktober 2018 – Prenova sistema obdavčitve nepremičnin je ena od prioritet vlade in finančnega ministrstva. Obstoječi sistem obdavčitve nepremičnin je nepregleden, zastarel in nepravičen, zato ga želimo modernizirati z novim Zakonom o davku na nepremičnine. Trenutno v okviru Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin potekajo strokovne priprave na spremembo zakonodaje, potekajo oz. bližajo pa se tudi drugi strokovni in politični pogovori. Cilj ministrstva je, da bi predlog zakona še letos predstavili javnosti.

Obstoječi sistem obdavčitve nepremičnin je nepregleden, zastarel in nepravičen zaradi neutemeljeno različne obravnave lastnikov različnih nepremičnin. Na ministrstvu zato pripravljamo nov Zakon o davku na nepremičnine, ki bo nadomestil trenutne tri dajatve – nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), davek od premoženja in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Nov davek bo tako preglednejši, modernejši in pravičnejši.

 

Trenutno so namreč razlike v obremenitvi med posameznimi občinami precejšnje, prav tako znotraj posameznih občin za različne skupine nepremičnin. Obstoječi sistem je zato nujno treba prenoviti in vse tri dajatve nadomestiti z eno dajatvijo, ki bo enako obravnavala vse lastnike istovrstnih nepremičnin.

 

Davek bi ostal izključno prihodek občin, namenjen njihovim razvojnim nalogam. Cilj ministrstva je, da posamezniki v povprečju ne bi bili bolj obremenjeni, kot so trenutno s tremi dajatvami. Pri posameznikih bi lahko sicer prišlo do odstopanj navzgor ali navzdol, vendar bi od že danes obdavčenih nepremičnin prihodek občin v povprečju ostal enak. Na ministrstvu želimo poleg tega deloma razbremeniti gospodarstvo, saj trenutno pravne osebe plačujejo okoli 70 % NUSZ, fizične osebe pa okoli 30 %.

 

Na ministrstvu ocenjujemo, da lahko nekoliko višji prihodek iz novega davka pričakujemo zaradi obdavčitve nepremičnin, ki doslej niso bile zajete v obdavčitev. Koliko več, je odvisno od tega, kakšne bodo končne rešitve (npr. glede zajema nepremičnin ali stopenj obdavčitve), kar bo še predmet strokovnih in političnih posvetovanj ter javne obravnave predloga zakona.

 

Pomembno pa je, da lahko s širšo davčno osnovo oz. s širšim zajemom nepremičnin zagotovimo nižje davčne stopnje. Bolj kot davčno osnovo (zajem nepremičnin) ožimo, višje moramo postaviti davčne stopnje, če želimo zagotoviti vsaj toliko prilivov, kot jih je trenutno poberemo iz obstoječih treh dajatev.

 

Vsa strokovna izhodišča se pripravljajo skrbno v okviru Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin. V tem okviru potekajo predhodne strokovne razprave z občinami, pristojnimi ministrstvi ter zunanjimi pravnimi in drugimi strokovnjaki. V naslednjem obdobju je treba nadaljevati tudi z vzdrževanjem in izboljšavami podatkov o nepremičninah v evidencah geodetske uprave, je pa to tudi obveznost lastnikov nepremičnin in nosilcev posameznih javnih evidenc.

 

Naš cilj je, da bi preostanek leta izkoristili za predhodna posvetovanja in strokovno pripravo gradiv ter predlog zakona še letos predstavili javnosti. Javna obravnava bo predvidoma trajala okoli dva meseca, prihodnje leto pa bi po načrtih izpeljali zakonodajni postopek.

 

Odnosi z mediji