Skoči na vsebino

NOVICA

Nadaljevanje pogovorov s predstavniki občinskih združenj o povprečninah

Ljubljana, 19. oktober 2018 – Danes sta se minister za finance dr. Andrej Bertoncelj in minister za javno upravo Rudi Medved ponovno sestala s predstavniki združenj občin in nadaljevala pogovore o višini povprečnine za leto 2019.

Ministra sta se že v predhodnih pogovorih z občinskimi združenji zavezala, da si bosta prizadevala za konstruktivno iskanje dogovornih rešitev, sprejemljivih za obe strani. Ob tem pa je treba upoštevati, da so občinski proračuni pomemben del celotnih javnih financ države, kar pomeni, da je tudi pri načrtovanju financiranja občin treba upoštevati javnofinančne omejitve, kot jih nalaga spoštovanje fiskalnega pravila.

 

Sestanek je bil konstruktiven, obe strani sta predstavili argumente in stališča ter jih nekoliko zbližali. Dogovorjeno je bilo, da bodo v prihodnje narejeni dodatni napori v smeri zniževanja stroškov občin.

 

Pogovori se bodo nadaljevali, ministra pa si bosta še naprej prizadevala za usklajeno rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani in vzdržna z vidika javnih financ.

 

Odnosi z mediji