Skoči na vsebino

NOVICA

IMF države znova pozval h krepitvi odpornosti na prihodnje gospodarske šoke

Nusa Dua, 13. oktober 2018 – Na Baliju se končuje glavni del letnega zasedanja Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada (IMF). Slednji je v luči poslabšanja gospodarskih obetov države znova pozval, naj trenutno še vedno dobre gospodarske kazalce izkoristijo za krepitev odpornosti na prihodnje šoke. Sloveniji, ki sta jo na zasedanju zastopala državna sekretarka Mateja Vraničar Erman in namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc, je IMF nekoliko izboljšal gospodarsko napoved, dobro pa se je odrezala tudi v novem kazalniku Svetovne banke – Indeksu človeškega kapitala.

IMF je napoved gospodarske rasti za Slovenijo za letos zvišal s 4 % na 4,5 %, za prihodnje leto pa nam napovedujejo 3,4 % rast BDP, kar je 0,2 odstotne točke več kot v aprilski napovedi. Slednja je bila konzervativnejša od spomladanske napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar), ki je septembra napoved za letos in prihodnje leto nekoliko znižal, IMF pa se je z izboljšanimi obeti tako praktično izenačil z napovedjo Umarja.

 

Svetovnemu gospodarstvu IMF sicer še naprej napoveduje zmerno rast, je pa napoved kljub vsemu nekoliko znižal. Letos in prihodnje leto naj bi dosegla 3,7 %, kar je 0,2 odstotne točke manj kot v julijski posodobitvi gospodarskih obetov. V območju evra naj bi rast letos dosegla 2 %, prihodnje leto pa 1,9 %. Za letos to predstavlja poslabšanje za 0,2 odstotni točki, za prihodnje leto pa napoved ostaja nespremenjena.

 

IMF v trenutno še vedno ugodnih gospodarskih kazalcih za svetovno gospodarstvo vidi priložnost, da države okrepijo odpornost na prihodnje šoke in se tako še bolje pripravijo na naslednji obrat v gospodarskem ciklu. Pomembna se jim zdi tudi izvedba reform, ki bodo pozitivno prispevale h gospodarski rasti, in nadaljnje zniževanje javnega dolga. »Teh izzivov se zavedamo tudi na Ministrstvu za finance, kjer s pozivi k spoštovanju fiskalnega pravila in z zniževanjem javnega dolga v deležu BDP prispevamo k ustvarjanju pogojev za nadaljnjo vzdržno gospodarsko rast in trajno blaginjo prebivalk in prebivalcev Slovenije,« je dejala državna sekretarka Mateja Vraničar Erman. Hkrati je treba nadaljevati z ukrepi za zagotavljanje stabilnosti finančnega sistema, saj se lahko morebitna neravnovesja v finančnem sistemu zelo hitro odrazijo v realnem gospodarstvu.

 

Med tveganji za svetovno gospodarstvo IMF izpostavlja predvsem ovire za mednarodno trgovino, izstop Velike Britanije iz EU in geopolitična tveganja. »Omenjeni trendi in razvoj dogodkov v svetu so pomembni tudi za našo državo kot izvozno usmerjeno gospodarstvo, zato se je slovenska delegacija na zasedanju pridružila pozivom k odprti mednarodni trgovini in reševanju sporov na podlagi dogovorjenih pravil,« je dejala državna sekretarka. Prilagodljiva denarna politika, ki ji je v letih po globalni finančni krizi poleg drugih ekonomskih politik uspelo pognati države do trenutnih gospodarskih rasti, se bo v večini držav postopoma normalizirala.

 

Svetovna banka pa je v okviru zasedanja objavila poročilo o razvoju, ki vključuje tudi prvi rezultat merjenja novega kazalnika, to je Indeksa človeškega kapitala (Human Capital Index – HCI). Slovenija se je med 157 državami, za katere je Svetovna banka lahko pridobila relevantne podatke, uvrstila na visoko 13. mesto.     

 

Države so pri tem ocenjevali glede na prispevek kakovosti njihovega zdravstva in izobraževanja k oceni produktivnosti in prihodkov naslednje generacije prebivalstva, in sicer z razponom med 0  do 1. Slovenija je dosegla rezultat 0,79, enako kot Nemčija in Avstrija. Namen novega indeksa je spodbujanje držav k vlaganju v človeški kapital, saj lahko sedaj natančneje ocenijo, koliko prihodkov bodo vsako leto izgubile zaradi primanjkljaja, ki ga imajo v človeškem kapitalu.

 

Slovenska delegacija je ob robu zasedanja opravila tudi pogovore s predstavniki investitorjev v državne obveznice. Ti so pozdravili, da Slovenija zelo uspešno upravlja javni dolg, izrazili pa so tudi upanje, da bo nadaljevala začete privatizacijske postopke in da bo spoštovala fiskalno pravilo.

 

Odnosi z mediji