Skoči na vsebino

NOVICA

Državni proračun ob koncu avgusta s presežkom

Ljubljana, 28. september 2018 – V državni proračun se je v prvih osmih mesecih letošnjega leta steklo približno 6,4 milijarde evrov prihodkov, kar je 9,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Zvišali so se tudi odhodki, in sicer za 2,3 odstotka na okoli 6,1 milijarde evrov. Presežek je dosegel 297,8 milijona evrov, kar je med drugim posledica enkratnega povračila zadržanih sredstev iz proračuna EU iz obdobja pretekle finančne perspektive 2007-2013, ki jih je Slovenija v tem obdobju založila za projekte EU iz lastnih sredstev. Gre za sredstva, ki so bila že porabljena za uspešno izvedene operativne programe v okviru projektov kohezijskega in strukturnega sklada.

Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir prihodkov državnega proračuna, so v prvih osmih mesecih znašali 5,4 milijarde evrov, kar je 6,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prihodkov iz naslova dohodnine je bilo za približno 110 milijonov evrov oz. 15,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani, kar je posledica ugodnih razmer na trgu dela. Prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb so se zvišali za 8,9 odstotka na okoli 581 milijonov evrov, na kar je vplivalo boljše poslovanje podjetij v lanskem letu. Prihodki od DDV so se zvišali za 6,8 odstotka na približno 2,4 milijarde evrov, gibanje DDV pa je v največji meri odvisno od gibanja in rasti zasebne in državne potrošnje. Glede na enako obdobje lani so bili za 1,5 odstotka nižji dohodki iz trošarin, kar je predvsem posledica manjših prihodkov iz trošarin od energentov in električne energije, manjši pa so tudi prihodki iz trošarin na tobačne izdelke.

 

Odhodki državnega proračuna so v prvih osmih mesecih znašali 6,1 milijarde evrov, kar je za 137,5 milijona evrov oz. 2,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Glede na primerljivo obdobje lani so bile obveznosti za plačilo domačih in tujih obresti nižje za 5,9 odstotka oz. okoli 45 milijonov evrov. Znižanje obrestnih izdatkov, ki so v tem obdobju znašali okoli 723 milijonov evrov, je posledica aktivnega upravljanja javnega dolga. Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost so se v prvih osmih mesecih glede na enako obdobje lani zvišala za 4,9 odstotka na približno 824 milijonov evrov, kar je predvsem posledica dogovora o ukrepih na področju stroškov dela.

 

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih osmih mesecih zabeležila približno 12 milijard evrov prihodkov in 11,6 milijarde evrov odhodkov.

 

Podrobne informacije o realizaciji državnega proračuna in ostalih treh blagajn v prvih osmih mesecih si lahko preberete v prenovljenem pregledu javnofinančnih gibanj.

 

Odnosi z mediji