Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objavljen julijski pregled javnofinančnih gibanj

Ljubljana, 31. julij 2018 – Ministrstvo za finance je danes objavilo najnovejšo, julijsko številko pregleda javnofinančnih gibanj. Državni proračun je v prvih šestih mesecih zabeležil 4,754 milijarde evrov prihodkov in 4,572 milijarde evrov odhodkov ter tako izkazal 181,4 milijona evrov presežka. Z vidika srednjeročnega uravnoteženja širših javnih financ je še naprej pomembno, da odhodki rastejo s počasnejšo dinamiko kot prihodki. V pregledu javnofinančnih gibanj so podrobneje predstavljeni tudi podatki o rezultatih ostalih treh blagajn javnega financiranja - pokojninske in zdravstvene blagajne ter proračunov občin.

S podrobnejšimi podatki o gibanju proračunskih prihodkov in odhodkov se je prejšnji teden seznanila tudi vlada, ki je sprejela poročilo o izvrševanju državnega proračuna v prvi polovici letošnjega leta, zanimivi podatki pa so na voljo tudi v rednem mesečnem pregledu javnofinančnih gibanj. Državni proračun je v prvi polovici leta zabeležil 4,754 milijarde evrov prihodkov, kar je 4,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so dosegli 4,572 milijarde evrov, kar je 1,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani, presežek ob koncu prvega polletja pa je dosegel 181,4 milijona evrov.[1] V enakem obdobju lani je presežek znašal 61,5 milijona evrov.

 

Na višje prihodke državnega proračuna so vplivali predvsem za 6,9 odstotka višji davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir prihodkov državnega proračuna. Skupaj so v prvem polletju dosegli 4,139 milijarde evrov. Prihodkov iz naslova dohodnine je bilo za približno 738 milijonov evrov oz. 12,7 odstotka več kot v prvem lanskem polletju, prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb so se zvišali za 11 odstotkov na okoli 453 milijonov evrov, prihodki od DDV pa za 5,6 odstotka na približno 1,752 milijarde evrov. To med drugim pripisujemo boljšim razmeram na trgu dela, boljšemu poslovanju podjetij in večji potrošnji.

 

Na strani odhodkov so sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost v prvem polletju dosegla približno 621 milijonov evrov, kar je 4,8 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Rast je predvsem posledica dogovora o ukrepih na področju stroškov dela. Za plačilo domačih in tujih obresti je državni proračun v prvi polovici leta namenil okoli 604 milijone evrov, kar je 8,2 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. Izdatki za obresti so se znižali na račun aktivnega upravljanja dolga.

 

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih šestih mesecih zabeležila približno 8,88 milijarde evrov prihodkov in 8,62 milijarde evrov odhodkov. To je prineslo okoli 261 milijonov evrov presežka.

 

Odnosi z mediji


[1] Podatki v pregledu javnofinančnih gibanj se lahko razlikujejo od podatkov v polletnem poročilu o izvrševanju proračuna zaradi naknadnih knjižb.