Skoči na vsebino

NOVICA

Državni zbor sprejel zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v NLB

Ljubljana, 19. julij 2018 – Državni zbor je danes sprejel zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v Novi Ljubljanski banki (NLB). V skladu z njim bi negativne finančne posledice, ki bi jih imela NLB zaradi izterjave pravnomočnih odločb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog, nadomestil Sklad RS za nasledstvo. To bo pripomoglo k nevtralizaciji vpliva omenjenih sodnih odločb na ceno banke v prodajnem postopku in izplačilu dividend NLB v državni proračun.

Vlada je 13. julija sprejela odločitve, potrebne za ponovni začetek prodajnega postopka za NLB, in potrdila nov predlog za spremembo zavez glede NLB, ki ga je ministrstvo za finance še isti dan posredovalo Evropski komisiji. Naš cilj je, da država po tržnih pogojih do konca leta 2018 proda najmanj 50 odstotkov plus eno delnico, do konca leta 2019 pa preostali del, ki bo še ostal do kontrolnega deleža v višini 25 odstotkov plus ene delnice, ki ga bo v NLB obdržala država.

 

Za uspešno izvedbo prodajnega postopka NLB po tržnih pogojih je bila pomembna tudi odločitev vlade, da določi besedilo predloga zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v NLB in ga po nujnem postopku pošlje v državni zbor. Ta je zakon danes sprejel. »Veseli me, da so tudi poslanci prepoznali pomen tega zakona in ga sprejeli tako hitro,« je dejala ministrica za finance Mateja Vraničar Erman.

 

Cilj zakona je zagotoviti nadomestitev negativnih finančnih posledic, ki NLB nastajajo zaradi prisilnih izpolnitev pravnomočnih sodnih odločb hrvaških sodišč, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge in ki so v nasprotju z ustavnim zakonom ter mednarodnimi sporazumi, ki se nanašajo na problematiko prenesenih deviznih vlog. S sprejetjem zakona se ohranja vrednost kapitalske naložbe države v NLB, to pa bo prispevalo tudi k nevtralizaciji vpliva omenjenih sodnih odločb na ceno banke v prodajnem postopku in izplačilu dividend NLB v proračun.

 

Zakon določa, da negativne finančne posledice, ki bi jih imela NLB zaradi prisilne izpolnitve pravnomočnih sodnih odločb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog, nadomesti Sklad RS za nasledstvo. Ta bi nadomestil samo tiste negativne finančne posledice, ki bi bile posledica prisilne izpolnitve pravnomočnih sodnih odločb hrvaških sodišč, in ne morebitnega prostovoljnega plačila.

 

Sklad je bil ustanovljen z namenom izvajanja sporazuma o vprašanjih nasledstva in s tem v zvezi za namen uveljavljanja pravic in poravnavanje obveznosti Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti nekdanje SFRJ ter opravljanja drugih nalog, povezanih z vprašanji nasledstva nekdanje SFRJ. Problematika prenesenih deviznih vlog je nerešeno nasledstveno vprašanje, in ne obveznost Slovenije v tem postopku. Zakon ne vzpostavlja odgovornosti NLB, sklada ali Slovenije za prenesene devizne vloge na Hrvaškem, saj bo sklad zgolj nadomestil negativne finančne posledice banki, ki so ji nastale zaradi prisilne izpolnitve pravnomočnih odločitev hrvaških sodišč, ki so v nasprotju z ustavnim zakonom in mednarodnimi sporazumi, ki se nanašajo na problematiko prenesenih deviznih vlog.

 

Za izvajanje zakona bosta morala sklad in NLB skleniti pogodbo, h kateri bo morala dati soglasje vlada in na podlagi katere bo sklad NLB nadomestil negativne finančne posledice. Zakon določa minimalno vsebino, ki jo bo morala vsebovati pogodba. NLB se bo morala npr. zavezati, da bo proti odločitvam hrvaških sodišč uporabila pravna sredstva in da bo skladu vrnila sredstva, če bo uspela s pravnim sredstvom ali če bo povrnjena sredstva prejela na kakšni drugi podlagi. Pri izvajanju teh postopkov se bo banka redno posvetovala z Visokim predstavnikom RS za nasledstvo. 

 

Zakon bo začel veljati po tem, ko bo Evropska komisija izdala odločitev o spremembah zaveze za prodajo banke.

 

Odnosi z mediji