Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela odločitve, potrebne za ponovni začetek prodaje NLB

Ljubljana, 13. julij 2018 - Vlada je na današnji seji sprejela odločitve, potrebne za ponovni začetek prodajnega postopka za Novo Ljubljansko banko (NLB). Upravi Slovenskega državnega holdinga (SDH) je tako naložila, da skliče skupščino SDH, na kateri se sprejme sklep o ponovnem začetku prodajnega postopka za NLB, odločila pa je tudi, da se pri Evropski komisiji vloži nov predlog za spremembo zavez glede NLB. Vlada je določila tudi besedilo predloga zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v NLB.

Vlada, ki v skladu z zakonodajo izvršuje pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji kot edini delničarki SDH, od uprave SDH v skladu z danes sprejetim sklepom zahteva, da v najkrajšem možnem času skliče skupščino delničarjev SDH in na dnevni red med drugim uvrsti točko o postopku prodaje kapitalske naložbe države v NLB.

 

Vlada za skupščino SDH predlaga sprejetje sklepa, da SDH ponovno začne izvajati dejanja v zvezi s postopkom prodaje delnic NLB, po metodi javne ponudbe delnic (IPO), s ciljem, da se postopek prodaje NLB izvede na način, da se do konca leta 2018 proda najmanj 50 odstotkov plus eno delnico, preostali del, ki presega 25 odstotkov plus eno delnico, pa do konca leta 2019.

 

Vlada se je v tej luči seznanila tudi s ključnimi vprašanji, povezanimi s stanjem izvedbe prodajne zaveze za NLB, in odločila, da se pri Evropski komisiji vloži nov predlog za spremembo te zaveze, in sicer na zgoraj omenjeni način – da se do konca leta 2018 proda najmanj 50 odstotkov plus eno delnico, preostali del, ki presega 25 odstotkov plus eno delnico, pa do konca leta 2019.

 

Vlada je ministrico za finance pooblastila, da nov predlog podpiše in ga uradno vloži pri Evropski komisiji za namen odprtja postopka presoje dovoljene državne pomoči. Če bo Evropska komisija v postopku odločanja o izdaji spremenjene odločbe zahtevala morebitne bistvene vsebinske popravke zavez, je vlada naložila ministrstvu za finance, da ji v soglasje predloži dokončno besedilo spremenjenih zavez pred izdajo odločbe Evropske komisije.

 

Vlada je danes določila tudi besedilo predloga zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v NLB in ga v DZ pošilja po nujnem postopku.

 

Cilj predloga zakona je zagotoviti nadomestitev negativnih finančnih posledic, ki NLB nastajajo zaradi prisilnih izpolnitev pravnomočnih sodnih odločb hrvaških sodišč, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge in ki so v nasprotju z ustavnim zakonom ter mednarodnimi sporazumi, ki se nanašajo na problematiko prenesenih deviznih vlog. S sprejetjem zakona se bo ohranilo vrednost kapitalske naložbe in nevtraliziralo vpliv teh sodnih odločb na ceno banke v prodajnem postopku, hkrati pa se bo omogočilo tudi izplačilo dividend.

 

Predlog zakona določa, da negativne finančne posledice, ki jih ima NLB zaradi prisilne izpolnitve pravnomočnih sodnih odločb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog, nadomesti Sklad RS za nasledstvo. Predlog določa, da bo sklad nadomestil samo tiste negativne finančne posledice, ki bodo posledica prisilne izpolnitve pravnomočnih sodnih odločb hrvaških sodišč, in ne morebitnega prostovoljnega plačila.

 

Sklad je bil ustanovljen z namenom izvajanja sporazuma o vprašanjih nasledstva in s tem v zvezi za namen uveljavljanja pravic in poravnavanje obveznosti Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti nekdanje SFRJ ter opravljanja drugih nalog, povezanih z vprašanji nasledstva nekdanje SFRJ. Problematika prenesenih deviznih vlog je nerešeno nasledstveno vprašanje, in ne obveznost Slovenije v tem postopku. Zakon ne vzpostavlja odgovornosti NLB, sklada ali Slovenije za prenesene devizne vloge na Hrvaškem, saj bo sklad zgolj nadomestil negativne finančne posledice banki, ki so ji nastale zaradi prisilne izpolnitve pravnomočnih odločitev hrvaških sodišč, ki so v nasprotju z ustavnim zakonom in mednarodnimi sporazumi, ki se nanašajo na problematiko prenesenih deviznih vlog.

 

Za izvajanje predlaganega zakona bosta morala sklad in NLB skleniti pogodbo, h kateri bo morala predhodno dati soglasje vlada in na podlagi katere bo sklad NLB nadomestil negativne finančne posledice. Predlog zakona določa minimalno vsebino, ki jo bo morala vsebovati pogodba. NLB se bo morala npr. zavezati, da bo proti odločitvam hrvaških sodišč uporabila pravna sredstva in da bo skladu vrnila sredstva, če bo uspela s pravnim sredstvom ali če bo povrnjena sredstva prejela na kakšni drugi podlagi. V sodnih postopkih bo sodeloval tudi poseben pooblaščenec vlade.

 

Predlagani zakon bo začel veljati po tem, ko bo Slovenija od Evropske komisije prejela odločbo o spremenjenih prodajnih zavezah za NLB.

 

Odnosi z mediji