Skoči na vsebino

NOVICA

Finančni ministri EU pod avstrijskim predsedstvom o davčnih temah in nadaljnjih korakih pri poglabljanju bančne unije

Ljubljana, 11. julij 2018 – V četrtek in petek bo v Bruslju potekalo zasedanje finančnih ministrov EU in evroskupine. Na dnevnem redu imajo davčni temi, seznanili pa se bodo tudi z rezultati vrha območja evra, ki je potekal konec junija in na katerem so med drugim govorili o nadaljnjih korakih za dokončanje bančne unije. Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se bo v četrtek udeležila zasedanja evroskupine, državni sekretar Gorazd Renčelj pa v petek zasedanja finančnih ministrov EU.

Finančni ministri EU bodo izmenjali mnenja o davčnih temah, ki so ju imeli v zadnjih dveh letih že večkrat na dnevnem redu, vendar države soglasja niso dosegle. Gre za predlog sprememb direktive o skupnem sistemu DDV glede obrnjene davčne obveznosti za dobave blaga in storitev nad določenim pragom in predlog sprememb direktive glede stopenj DDV, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije.

 

Cilj prvega predloga je posameznim državam članicam, še posebej tistim, ki so utrpele znatne izgube zaradi davčnih vrtiljakov in ki nimajo zadostnih upravnih zmogljivosti za učinkovit boj proti goljufijam, začasno in ob določenih pogojih omogočiti, da se kot plačnika DDV določi davčnega zavezanca, kateremu je bila opravljena dobava blaga ali storitev. Zadnje kompromisno besedilo, ki je nastalo v času bolgarskega predsedstva in o katerem so ministri razpravljali že maja, predvideva, da bi lahko države tak ukrep uvedle do vzpostavitve dokončne ureditve sistema DDV ali do 30. junija 2022, kar nastopi prej.

 

Slovenija podpira boj proti davčnim goljufijam, še posebej davčnim vrtiljakom, vendar meni, da bi morali ta problem prvenstveno nasloviti v okviru dokončne ureditve sistema DDV, ki bo robustna in varna pred goljufijami. Slovenija je glede zadnjega kompromisnega predloga v dosedanjih razpravah že predstavila svoje zadržke, pripravljena pa je tvorno sodelovati pri oblikovanju izboljšanega kompromisnega predloga.

 

Ministri bodo opravili tudi orientacijsko razpravo o predlogu sprememb direktive glede stopenj DDV, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije. Ključni elementi v zadnjem kompromisnem predlogu, pripravljenem v času bolgarskega predsedstva, ostajajo nespremenjeni. To pomeni, da bi lahko države članice za vse publikacije – tiskane in elektronske – uporabljale nižje stopnje DDV, kar je doslej veljalo le za tiskane.

 

Super znižanih stopenj DDV oz. nižjih od pet odstotkov ne bi mogle uporabljati vse članice, ampak samo tiste, ki so takšne stopnje uporabljale na dan 1. januarja 2017 (nekaj članic je to možnost dobilo med pristopnimi pogajanji). Slovenija se strinja s predlogom za izenačitev davčnih stopenj za tiskane in elektronske publikacije, ne pa za splošno možnost držav za uporabo super znižanih stopenj, zato bi lahko podprla kompromisni predlog. 

 

Avstrijsko predsedstvo bo predstavilo program na področju dela finančnih ministrov. Osredotočili se bodo na dokončanje bančne unije in razvoj unije kapitalskih trgov, poglabljanje in krepitev koordinacije ekonomskih politik, izboljšanje učinkovitosti in poštenosti obdavčitve ter sprejem proračuna EU za leto 2019. Na področju bančne unije, ki je ena od prioritet pri poglabljanju ekonomske in monetarne unije, se bodo osredotočili na dodatne predloge za znižanje tveganj v bančnem sektorju, ki je ključno za začetek razprave o vzpostavitvi evropskega sistema za jamstvo vlog (EDIS).

 

Ministri se bodo seznanili tudi z izjavo, sprejeto na vrhu območja evra konec junija. Voditelji evrskih držav so se zavzeli za to, da se bančni sveženj, o katerem so maja dosegli dogovor ministri, nato pa je romal v Evropski parlament, sprejme še pred koncem leta, pri čemer naj se ohrani njegovo uravnoteženost. Zavzeli so se tudi za začetek priprave časovnega načrta za pričetek političnih pogajanj o EDIS in se dogovorili, da bo Evropski mehanizem za stabilnost (ESM) zagotovil skupni podporni mehanizem za enotni sklad za reševanje, evroskupina pa bo do decembra pripravila mandat navedenega mehanizma ter okvirne elemente širše reforme oz. nadaljnjega razvoja ESM.

 

Zaključki junijskega vrha območja evra bodo tudi na dnevnem redu evroskupine, ki se bo poleg tega seznanila še z vmesno poletno gospodarsko napovedjo Evropske komisije, s fiskalnim stanjem v območju evra in poprogramskim nadzorom Irske in Španije.

 

V četrtek bodo na pobudo Evropske komisije in avstrijskega predsedstva v Bruslju obeležili tudi 50. obletnico obstoja carinske unije EU, pomembnega dosežka evropske integracije, ki državljanom EU omogoča koriščenje prednosti notranjega trga EU. Finančni ministri EU bodo ob tej priložnosti podpisali listino carinskih uprav EU. Iz nje izhaja, da carinske uprave v uniji delijo enake vrednote in izvajajo skupna pravila, ki omogočajo delovanje carinske unije in enotnega trga. V listini so opredeljeni tudi glavni cilji carinskih uprav EU, ki se nanašajo na zaščito, olajšave, prihodnje usmeritve in sodelovanje.

 

Odnosi z mediji