Skoči na vsebino

NOVICA

V državnem proračunu ob koncu maja dobrih 64 milijonov evrov presežka

Ljubljana, 29. junij 2018 – V državni proračun se je v prvih petih mesecih letošnjega leta steklo približno 3,91 milijarde evrov prihodkov, kar je 3,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki še naprej rastejo s počasnejšo dinamiko kot prihodki, kar je pomembno za srednjeročno uravnoteženje širših javnih financ. Do konca maja je bilo tako za približno 3,84 milijarde evrov odhodkov oz. 0,9 odstotka več kot leto prej. Proračun je v prvih petih mesecih izkazal 64,3 milijona evrov presežka, kar je skladno z načrti. V enakem obdobju lani je imel proračun 33,9-milijonski primanjkljaj.

V proračun se je v prvih petih mesecih steklo približno 3,36 milijarde evrov davčnih prihodkov, ki predstavljajo glavni vir prihodkov državnega proračuna. To je 6,4 odstotka več, kot je bilo davčnih prihodkov v enakem lanskem obdobju. Prilivi iz dohodnine so se na račun ugodnih razmer na trgu dela zvišali na slabih 537 milijonov evrov, iz davka od dohodkov pravnih oseb so zahvaljujoč dobremu poslovanju podjetij narasli na skoraj 390 milijonov evrov, iz DDV pa ob krepkejši potrošnji na 1,45 milijarde evrov.

 

Tekoči transferi, ki predstavljajo največjo skupino odhodkov, so se glede na enako obdobje lani znižali za 0,6 odstotka na približno 2,08 milijarde evrov, tekoči odhodki, druga največja skupina odhodkov, pa so se zvišali za 0,1 odstotka na približno 1,41 milijarde evrov. Izdatki za plačilo domačih in tujih obresti so se na račun aktivnega upravljanja dolga znižali za 8,2 odstotka na nekaj manj kot 600 milijonov evrov, obveznosti za plačilo plač in prispevkov pa so se predvsem zaradi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela zvišale za 4,1 odstotka na dobrih 490 milijonov evrov.

 

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih petih mesecih zabeležila približno 7,30 milijarde evrov prihodkov in 7,17 milijarde evrov odhodkov. To je prineslo okoli 138 milijonov evrov presežka.

 

Podrobnejše informacije o realizaciji državnega proračuna in ostalih treh blagajn v prvih petih mesecih si lahko preberete v prenovljenem pregledu javnofinančnih gibanj.

 

Odnosi z mediji