Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejeto na 182. seji vlade

Ljubljana, 21. junij 2018 – Vlada je danes s področja dela ministrstva za finance določila kvote pravic porabe po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov od julija do septembra 2018 in posodobila seznam članov delovne skupine za sodelovanje z OLAF.

Vlada določila kvote pravic porabe od julija do septembra

Vlada je določila kvote pravic porabe po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov od julija do septembra 2018.

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog obsega proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna oziroma kvote za obdobje od julija do septembra 2018 (tretje trimesečje).

Pri določanju predloga kvote za tretje trimesečje 2018 je ministrstvo upoštevalo:

  1. s spremembami proračuna za leto 2018 predvidene pravice porabe neposrednim proračunskim uporabnikom;
  2. evidentirane prevzete obveznosti neposrednih uporabnikov proračuna;
  3. likvidnostne možnosti proračuna (upoštevaje načrtovano dinamiko prihodkov);
  4. dinamiko porabe proračunskih sredstev v preteklih letih ter
  5. značilnosti posameznih ekonomskih kategorij odhodkov proračuna (sezonsko komponento trošenja pravic porabe).

Predlagana kvota za tretje trimesečje 2018 znaša 2,4 milijarde evrov, kar je 25,2 % vseh pravic porabe, kot izhajajo iz sprememb proračuna za leto 2018.

Pri predlogu kvote za tretje trimesečje zaradi specifičnosti porabe po sredstvih izstopata ministrstvo za zdravje (39,4 %) in državna volilna komisija. Odstopanje pri ministrstvu za zdravje je predvsem rezultat višje realizacije drugih tekočih domačih transferov, kjer se v tem trimesečju pričakujejo višji zahtevki s strani ZZZS za financiranje pripravnikov in specializantov ter za financiranje posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih vrst ter večjo kakovost zdravstvene obravnave. Nekoliko višja bo tudi poraba sredstev za investicije, ki je običajno višja v drugi polovici leta. Odstopanje pri državni volilni komisiji (102,4 %) je rezultat nedavno izvedenih volitev v državni zbor in delno zaradi izvedenega ponovitvenega referenduma za zakon o 2TDK v mesecu maju.

 

Vlada posodobila seznam članov delovne skupine za sodelovanje z OLAF

Vlada je danes zaradi zadnjih kadrovskih sprememb posodobila seznam članov medresorske delovne skupine za sodelovanje z Uradom Evropske komisije za boj proti goljufijam (OLAF) in njihovih namestnikov.

Za boj proti goljufijam, korupciji in katerikoli drugi dejavnosti, ki se negativno odraža na proračunu EU je Evropska komisija ustanovila Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF). OLAF izvaja neodvisne preiskave v okviru Evropske komisije in v državah članicah s ciljem zaščite finančnih interesov EU. V njegovi pristojnosti je tudi tesno sodelovanje med pristojnimi organi držav članic in usklajevanje njihovih aktivnosti. Za zagotovitev uspešnega sodelovanja z OLAF je Evropska komisija od vseh držav iz zadnjih širitev EU, še pred pristopom v EU zahtevala, da določijo funkcionalno neodvisni organ za koordinacijo boja proti goljufijam in za sodelovanje z OLAF (AFCOS). 

 

Posodobljen seznam članov in njihovih namestnikov po posameznih organih:

 

Vrhovno državno tožilstvo RS:

mag. Andrej Ferlinc, vrhovni državni tožilec svetnik - član

Boštjan Zrnec – Orlič - namestnik

 

Komisija RS za preprečevanje korupcije:

Albert Nabernik - član

Matej Mencej - namestnik

 

Ministrstvo za pravosodje:

Tanja Trtnik - članica

Miha Movrin - namestnik

 

Ministrstvo za notranje zadeve - Uprava kriminalistične policije:

Dragan Obolnar - član

Klavdija Škrabar - namestnica

 

Urad RS za preprečevanje pranja denarja:

Leo Pongračič - član

Aljoša Pohar - namestnik

 

Finančna uprava RS

Bojan Vodopivec - član

Darja Košiček – namestnica

 

Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko

mag. Petra Potrpin - Bertole – članica

Branka Marković - namestnica

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Vlado Vujadinovič - član

Vesna Zevnik - namestnica

 

Urad RS za nadzor proračuna:

Dušan Sterle, direktor UNP - predsedujoči MDS

mag. Irena Kure -  namestnica

 

Odnosi z mediji