Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavitev Študije OECD o preoblikovanju obdavčitve dela v Sloveniji

Ljubljana, 13. junij 2018 – Študijo o preoblikovanju obdavčitve dela v Sloveniji je v sodelovanju z različnimi deležniki pripravil Center za davčno politiko in administracijo pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Študija predstavlja ustrezno izhodišče, na podlagi katerega se bodo lahko začrtale prihodnje politike na področju obdavčitve dela. Namen priprave študije je bila pridobitev neobremenjenega pogleda, upoštevajoč analizo stanja in sodobne trende na tem področju. Potrdilo se je, da so usmeritve ministrstva za finance primerne.

Razbremenitev plač zaposlenih je v luči večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva pomembno vprašanje, umeščeno tudi med prioritete vlade. Ministrstvo za finance je sprva pristopilo k implementaciji rešitev, ki so naslovile najbolj pereče izzive (t.j. beg možganov, zasnova povečane olajšave, nagrajevanje poslovne uspešnosti idr.). Vse ukrepe je pripravljalo ob zavedanju, da bo neizbežno sledila celovita prenova obdavčitve dela, pri čemer bo za uspešno zasnovo in implementacijo rešitev ključen širok družbeni konsenz.

 

Vlada je ministrico za finance letos januarja pooblastila, da se z OECD dogovori o ciljih in pogojih za pripravo pregleda širše politike razbremenitve dela v Sloveniji, podpis pisma in izvedbo pregleda.  Ministrstvo za finance je aktivnosti tudi koordiniralo, študijo pa so v okviru Centra za davčno politiko in administracijo izvedli strokovnjaki OECD v obdobju med januarjem in majem 2018. Uvodni pogovori OECD s predstavniki različnih zbornic, sindikatov, inštitutov, organizacij in državnih organov so potekali v februarju. Predstavnikom OECD pa so deležniki v naslednjih mesecih zagotavljali tudi potrebne podatke za pripravo pregleda.

 

S študijo smo pridobili neobremenjen pogled na vprašanje obdavčitve dela v Sloveniji, ki poleg  analize stanja upošteva tudi domače strateške izzive (npr. hitro staranje prebivalstva) in sodobne trende v mednarodnem prostoru. OECD v študiji poda tudi nabor različnih ukrepov oziroma pobud, za katere meni, da bi lahko uspešno naslovile izpostavljene izzive. Posamične ukrepe podkrepi tudi z okvirnimi ocenami učinkov. Študija ne odgovarja na vprašanje, kakšni bodo prihodnji ukrepi v Sloveniji, temveč krepi temelj za nadaljnjo konstruktivno razpravo in potrjuje ter deloma tudi dopolnjuje možni nabor rešitev. Na podlagi slednjih bodo lahko začrtane prihodnje politike in ukrepi na davčnem področju.

 

Celotna študija je v angleškem jeziku na voljo v dokumentu Reshaping the personal income tax in Slovenia, povzetek in ključne ugotovitve študije v slovenskem jeziku pa so na voljo v dokumentu Študija OECD. Med gradivi najdete tudi predstavitev OECD z novinarske konference (Slovenia_Reshaping the PIT_Bert Brys).

 

Odnosi z mediji