Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Vraničar Ermanova na Bančni konferenci o aktivnostih za dokončanje bančne unije na ravni EU

Ljubljana, 6. junij 2018 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se je danes udeležila Bančne konference, ki jo je v Ljubljani organiziralo Združenje bank Slovenije. Predstavila je aktivnosti, ki na ravni EU potekajo s ciljem dokončanja bančne unije. Slednjo je EU zasnovala v odzivu na zadnjo svetovno finančno krizo, trenutno pa potekajo intenzivna pogajanja za vzpostavitev njenega tretjega stebra.

Prvi in drugi steber bančne unije – enotni mehanizem nadzora nad bankami in enotni mehanizem za reševanje bank – sta že vzpostavljena in zagotavljata stabilnost ter boljše korporativno upravljanje, kar se odraža v uspešnosti poslovanja bančnega sistema v zadnjih nekaj letih, je dejala ministrica. Stabilnost bančnega in finančnega sektorja je po njenem mnenju nujna tudi za stabilno in uspešno delovanje gospodarstva.

 

K stabilnosti bančnega sistema so poleg nove zakonodaje po njenih besedah prispevali tudi Banka Slovenije, ki je prevzela vlogo nacionalnega reševalnega organa in nalogo upravljanja z nacionalnim sistemom jamstva za vloge, pa tudi zaposleni v finančnih institucijah, ki so morale svoje poslovanje hitro prilagoditi novim zakonodajnim okvirom.

 

Kljub temu pa delo na tem področju še ni končano. Da bo bančna unija dokončno vzpostavljena, bo treba vzpostaviti še njen tretji steber, to je skupni evropski sistem jamstva za vloge v bankah s sedežem v EU. Nekatere članice unije temu trenutno še nasprotujejo, saj obstaja tveganje, da bi morali za izplačilo jamstev za vloge pri bankah v gospodarsko manj uspešnih članicah uporabiti sredstva bank iz držav s stabilnim gospodarskim in bančnim sistemom, je pojasnila ministrica.

 

Uspeh tega projekta bo tako v veliki meri odvisen od predhodnega zmanjšanja tveganj v evropskem bančnem sektorju. Ministrstvo za finance deli stališče tistih članic EU, ki zahtevajo, da se pred dokončno vzpostavitvijo evropskega sistema jamstva za vloge pomembno zmanjšajo tveganja v bančnem sistemu, sicer pa podpiramo prizadevanja za dokončno vzpostavitev celotne bančne unije.

 

Glede zmanjšanja tveganj v bančnem sektorju je bil na majskem zasedanju finančnih ministrov EU dosežen pomemben preboj, saj so ministri dosegli dogovor o potrebnih spremembah bančnih predpisov, ki bi nas pripeljali do tega cilja.

 

»Zlasti želim izpostaviti ukrepe, ki bodo prispevali k stalnemu zagotavljanju zadostnega kapitala bank, kar je pomembno za primere morebitnih večjih finančnih težav ter posledičnih potreb po dokapitalizacijah oz. kritju izgub v primeru reševanja. To je ključnega pomena, da se zaščiti vlagatelje in prepreči uporabo javnofinančnih sredstev oz. sredstev reševalnega sklada v primeru reševanja bank,« je dejala ministrica.

 

Ker je kapitalska ustreznost slovenskih bank trenutno zadostna, ne pričakuje, da bi uveljavitev novih pravil na kratek rok zanje pomenila dodatno breme.

 

Odnosi z mediji