Skoči na vsebino

NOVICA

Vraničar Ermanova z delegacijo na letni ministrski konferenci OECD v Parizu

Pariz, 31. maj 2018 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se je s slovensko delegacijo udeležila letne ministrske konference (MCM) Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki je potekala v Parizu 30. in 31. maja 2018. Osrednja tema letošnje konference je bila prenova multilateralizma za bolj odgovorne, bolj učinkovite in bolj vključujoče rezultate, s katero OECD v okviru svojih mednarodnih pristojnosti naslavlja sedanjo krizo multilateralizma in ponuja vrsto pragmatičnih in učinkovitih odgovorov.

Poleg ministrice so se konference udeležili še državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič, državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Iztok Mirošič in Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ključne teme, obravnavane na konferenci so bile status in perspektiva multilateralizma, nezakoniti finančni tokovi in korupcija, pravičnejše mednarodno obdavčevanje, financiranje razvoja in podnebnih ukrepov, digitalno gospodarstvo in multilateralna regulacija trgovine in investicij. 

 

Slovenska delegacija je v razpravah s prispevki aktivno sodelovala v okviru panela o izzivih mednarodnega obdavčevanja, digitalne preobrazbe gospodarstva in povečevanja integritete globalnih finančnih tokov, panela o vključujočem multilateralizmu, razpravi o financiranju ciljev trajnostnega razvoja in podnebnih ukrepov ter panela o multilateralni regulaciji trgovine in investicij. V razpravah je do posameznih tem zavzela stališča, ki so predstavljena v nadaljevanju.

 

Eden od temeljev zunanje politike Slovenije je učinkovit multilateralizem, v središču katerega so mednarodne organizacije, kot npr. Organizacija združenih narodov (OZN), OECD, Svetovna trgovinska organizacija.  Slovenija si prizadeva za večjo učinkovitost dela vseh mednarodnih organizacij, za večjo vključenost vseh deležnikov ter za legitimnost in transparentnost mednarodnega odločanja. Multilateralno sodelovanje ostaja po prepričanju Slovenije pomembno tako na strateški, kot na operativni ravni. Slovenija si prizadeva za krepitev mednarodnega miru in varnosti, ki v času večdimenzionalnih varnostnih izzivov zahtevajo celostno obravnavo ter terjajo okrepljeno sodelovanje vseh deležnikov. Vključno s tesnejšim sodelovanjem med OZN, drugimi mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi finančnimi institucijami. Prav tako ostaja izjemno pomembno upoštevanje regionalnih vidikov, kot tudi ustrezna zastopanost žensk in mladih v vseh procesih odločanja. Slovenija je zavezana izpolnjevanju globalnih ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030 in iskanju načinov za financiranje razvoja v partnerskih državah. Slovenija ustrezno naslavlja načine za financiranje podnebnih ukrepov v multilateralnem okviru oziroma v skladu z zavezami Pariškega podnebnega sporazuma.

 

Slovenija podpira delo OECD ter drugih mednarodnih organizacij za krepitev sodelovanja med organi na področju boja proti davčnim in drugim povezanim kaznivim dejanjem ter pri tem še posebno korupcije in organiziranega kriminala na mednarodni ravni. Podpira tudi delo akademij OECD za preiskave davčnih kaznivih dejanj. Poleg tega Slovenija meni, da bi OECD morala uporabiti svoj status opazovalca v FATF, ki ima vodilno vlogo v boju proti nezakonitemu financiranju, z namenom da se zagotovi vzajemno podprto delo na izzivih, ki jih predstavlja nezakonito financiranje.

 

Slovenija v svojem stališču glede pravičnejšega mednarodnega obdavčevanja podpira delo OECD, saj rešitve, ki so sprejete na globalni ravni, privedejo do pravičnih davčnih sistemov. Pri tem imata pomembno vlogo tudi davčna gotovost in davčna transparentnost. Slovenija sprejema dogovorjene standarde dobrega davčnega upravljanja in poziva k čimprejšnji pripravi globalnih rešitev, ki bodo zagotavljale pošteno obdavčitev.

 

Na področju digitalnega gospodarstva Slovenija aktivno sodeluje v projektu OECD »Going digital«, ki je namenjen pripravi politik vlad članic na področju priložnosti in izzivov, ki jih prinaša digitalna preobrazba. Slovenija se zaveda nevarnosti omejitve konkurence zaradi koncentracije podatkov znotraj večjih svetovnih IT podjetij, vpliva digitalne transformacije na zagotovitev kakovostnih delovnih mest, povečano produktivnost in bolj vključujočo rast. Mnenje Slovenije je, da je potrebno ustrezno nasloviti vprašanja zagotovitve digitalnih kompetenc za državljane in podjetja, pravic potrošnikov, čezmejnega  pretoka kapitala, obdavčitve, zagotovitve standardov za etično uporabo umetne inteligence in ukrepov za zagotovitev kibernetske varnosti v času digitalne preobrazbe. V razpravi o uporabi in vključitvi tehnologij veriženja blokov pa je po mnenju Slovenije nujno naslavljati priložnosti tehnologij blockchain na področju inovacij, varnejših in učinkovitejših transakcij, dostopa do novih storitev in financiranja, zagotavljanja odgovornega poslovanja podjetij, rasti gospodarstva in izboljšanja vladnih politik. Slovenija je v razpravi izpostavila aktivnosti države na področju krepitve digitalnih kompetenc za državljane in podjetja, kibernetske varnosti in aktivnosti uporabe, promocije, gostovanja podjetij in rešitev, ki temeljijo na veriženju blokov.

 

Glede multilateralne regulacije trgovine in investicij se Slovenija aktivno vključuje v mednarodno obravnavo vprašanj in izzivov na področju digitalizacije trgovine, izmenjave podatkov v mednarodni trgovini, zagotavljanja enakih in konkurenčnih pogojev za vse deležnike mednarodne trgovine, presežnih zmogljivosti v posameznih gospodarskih panogah in izvoznih posojil. Posebno pozornost Slovenija namenja oblikovanju novih pravil za ustavitev izkrivljanja konkurence, predvsem na področju škodljivih subvencij in nepoštenih praks podjetij v državni lasti. Zaradi spodbujanja in krepitve trgovine in naložb, ki v večji meri upoštevajo družbene in okoljske standarde, je potrebno naslavljati tudi načine vključevanja standardov na področju trajnostnega razvoja, socialne zaščite, zdravstva, obdavčitve, odgovornega poslovnega ravnanja v sporazume o prosti trgovini. Na področju boja proti korupciji na mednarodni ravni je pomembna mednarodna naloga opredelitev orodij za učinkovit boj proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnih poslovnih transakcijah in podpora prizadevanjem OECD za izvajanje obstoječih standardov na tem področju. Slovenija je v razpravah izpostavila svoja stališča in aktivnosti na področju odgovornega poslovnega ravnanja, spodbujanja in krepitve trgovine in naložb, ki v večji meri upoštevajo družbene in okoljske standarde ter boja proti korupciji.

 

Odnosi z mediji