Skoči na vsebino

NOVICA

Državni proračun v prvi tretjini leta z dobrimi 26 milijoni evrov presežka

Ljubljana, 31. maj 2018 – Državni proračun je v prvih štirih mesecih letošnjega leta zabeležil 3,19 milijarde evrov prihodkov, kar je 6,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Rast odhodkov je bila nižja od rasti prihodkov. Odhodki so dosegli 3,16 milijarde evrov, kar je 1,3 odstotka več kot v prvih štirih mesecih lanskega leta. Državni proračun je v prvi tretjini leta tako ustvaril 26,6 milijona evrov presežka, kar je skladno z letošnjim načrtom. V enakem obdobju lani je proračun izkazal 133,9 milijona evrov primanjkljaja.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so v prvih štirih mesecih letošnjega leta skupaj dosegli 2,75 milijarde evrov in so za 7,7 odstotka višji kot v enakem lanskem obdobju, med drugim zaradi boljšega poslovanja podjetij in večje potrošnje. Prilivi iz DDV so dosegli približno 1,2 milijarde evrov, iz dohodnine 452 milijonov evrov, iz davka na dohodke pravnih oseb pa 301 milijon evrov.

 

Tekoči transferi, ki predstavljajo največjo skupino odhodkov, so se glede na enako obdobje lani znižali za 1,5 odstotka na 1,68 milijarde evrov, tekoči odhodki, druga največja skupina odhodkov, pa so se zvišali za 2,5 odstotka na približno 1,21 milijarde evrov. Izdatki za plačilo domačih in tujih obresti so se na račun aktivnega upravljanja dolga znižali za 1,5 odstotka na okoli 579 milijonov evrov, obveznosti za plačilo plač in prispevkov pa so se predvsem zaradi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela zvišale za 4,1 odstotka na 393 milijonov evrov.

 

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih štirih mesecih zabeležila 5,89 milijarde evrov prihodkov in 5,79 milijarde evrov odhodkov. To je prineslo približno 100 milijonov evrov presežka.

 

Podrobnejše informacije o realizaciji državnega proračuna in ostalih treh blagajn v prvih štirih mesecih si lahko preberete v prenovljenem pregledu javnofinančnih gibanj.

 

Odnosi z mediji