Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada z uredbo znižala trošarine na neosvinčen bencin in dizel

Ljubljana, 21. maj 2018 - Vlada je na današnji dopisni seji izdala uredbo o določitvi zneska trošarin za energente, s katero je znižala trošarine na neosvinčen bencin in dizel. S tem je vlada nevtralizirala pritisk izrazitega porasta cen surove nafte na mednarodnih trgih ter neugodnega gibanja vrednosti evra glede na ameriški dolar. Cene glavnih dveh energentov bodo zaradi tega ukrepa ostale nespremenjene.

Vlada je v uredbi spremenila višino trošarin na glavna energenta, neosvinčen bencin in dizel, medtem ko zneski trošarin ostalih energentov ostajajo v sedanji višini. Od jutri naprej bo tako trošarina za neosvinčen bencin nižja za 0,02951 €/liter (znižana z 0,50780 €/liter na 0,47829 €/l), trošarina za dizel pa bo nižja za 0,03333 €/liter (znižana z 0,42605 €/l na 0,39272 €/l). Zaradi spremembe višine trošarin bodo cene glavnih dveh energentov ostale nespremenjene.

 

Vlada razmere na trgu redno spremlja, pri vodenju trošarinske politike pa upošteva različne cilje in dejavnike (cilje ekonomske politike, gospodarske razmere, okoljsko politiko, zdravstvene politike in konkurenčnost v primerjavi s sosednjimi državami), ki jih je treba ustrezno uravnotežiti. Z namenom nevtralizacije pritiska izrazitega porasta cen surove nafte na mednarodnih trgih ter neugodnega gibanja vrednosti evra glede na ameriški dolar, ki je v zadnjem času dodatno vplival na neugoden trend zviševanja cen energentov, je vlada danes z uredbo znižala trošarine na neosvinčen bencin in dizel.

 

Sprememba višine trošarine glavnih dveh energentov bo ob predpostavki, da bodo tako spremenjene trošarine veljale celo leto, prihodke iz naslova trošarin v letu 2018 znižala za 29 milijonov evrov. Na mesečni ravni to pomeni 4,8 milijona evrov manj javnofinančnih prihodkov iz naslova trošarin od glavnih dveh pogonskih energentov.  

 

Odnosi z mediji