Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov EU

Ljubljana, 22. maj 2018 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se bo v četrtek in petek v Bruslju udeležila zasedanja finančnih ministrov EU in evroskupine. Na dnevnem redu imajo bančne in davčne teme, predvsem bodo ministri poskušali doseči dogovor o zakonodajnih ukrepih za zmanjšanje tveganj v bančnem sektorju.

Dokončanje bančne unije so voditelji območja evra decembra lani opredelili kot prednostno nalogo v prizadevanjih za poglobitev ekonomske in monetarne unije (EMU), predvidoma pa bo tudi tema junijskega vrha voditeljev EU.

 

Dogovor o svežnju zakonodajnih ukrepov za zmanjšanje tveganj, ki jih je Evropska komisija objavila novembra 2016, bi bil za konkretne odločitve v juniju zelo koristen. Sveženj med drugim vključuje ukrepe, ki bodo prispevali k stalnemu zagotavljanju kapitala in kvalificiranih obveznosti bank oz. investicijskih podjetij, kar je pomembno za primere morebitnih večjih finančnih težav ter posledičnih potreb po dokapitalizacijah oz. kritju izgub v primeru reševanja.

 

Za Slovenijo je med drugim pomembno, da sveženj ukrepov pri regulaciji finančnih institucij, ki delujejo v več članicah, odraža ustrezno ravnotežje med pristojnostmi organov v matičnih državah in državah gostiteljicah ter da se upošteva načelo sorazmernosti, ko gre za manjše in manj kompleksne finančne institucije.

 

Ministri imajo na dnevnem redu tudi več davčnih tem. Predvidoma bodo poskušali  doseči dogovor o predlogu sprememb direktive glede stopenj DDV, ki se uporabljajo za knjige, časopise in periodične publikacije. V skladu z zadnjim kompromisnim predlogom iz junija lani bi lahko države članice nižje stopnje DDV uporabljale za vse publikacije, ne le fizične, ampak tudi elektronske.

 

Super znižanih stopenj DDV oz. nižjih od pet odstotkov ne bi mogle uporabljati vse članice, ampak samo tiste, ki so takšne stopnje uporabljale na dan 1. januarja 2017 (nekaj članic je to možnost dobilo med pristopnimi pogajanji). Slovenija se strinja s predlogom za izenačitev davčnih stopenj za tiskane in elektronske publikacije, ne pa za splošno možnost držav za uporabo super znižanih stopenj, zato bi lahko podprla kompromisni predlog. 

 

Poleg tega bodo ministri poskušali doseči tudi dogovor o predlogu sprememb uredbe glede ukrepov za krepitev upravnega sodelovanja na področju DDV in predvidoma tudi dogovor o predlogu sprememb direktive o skupnem sistemu DDV glede obrnjene davčne obveznosti za dobave blaga in storitev nad določenim pragom.

 

Ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja na področju DDV se osredotočajo na najpomembnejše in najbolj razširjene vrste goljufij, med drugim na davčne vrtiljake in goljufije pri prodaji rabljenih vozil. Slovenija podpira krepitev upravnega sodelovanja na področju DDV ob upoštevanju načela sorazmernosti glede obremenitev in stroškov za davčni organ.

 

Drugi predlog bi omogočil začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za domače dobave blaga in storitev nad pragom 10.000 evrov. Slovenija podpira boj davčnim goljufijam, še posebej davčnim vrtiljakom, vendar meni, da bi morali ta problem nasloviti v okviru dokončne ureditve sistema DDV.

 

Ministri bodo sprejeli tudi sklepe v zvezi z ugotovitvami Evropske komisije na podlagi poglobljenih pregledov 12 držav članic, vključno Slovenije, za katere so lani jeseni ugotovili makroekonomska neravnovesja. Za Slovenijo je komisija marca letos ugotovila, da po šestih letih nima več makroekonomskih neravnovesij, ta pa še vedno ostajajo v drugih 11 članicah. Sklepi, ki jih bodo sprejeli ministri med drugim opozarjajo, da je treba zmanjšati škodljiva neravnovesja in da je nujna močna zavezanost k strukturnim reformam v vseh članicah.

 

Ministri bodo sprejeli tudi sklepe, povezane s poročilom o staranju prebivalstva, v okviru katerega Evropska komisija na tri leta ažurira dolgoročne projekcije izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva. Poročilo, ki zajema obdobje 2016-2070, napoveduje povečanje stroškov staranja, Slovenija pa se uvršča med države z največjim povečanjem. S sklepi bodo države pozvali k izvajanju ukrepov, ki bodo vodili k zniževanju javnega dolga, povečali stopnjo zaposlenosti in produktivnosti ter reformirali pokojninske sisteme, sisteme zdravstvenega  varstva in dolgotrajne oskrbe.

 

Evroskupina pa se bo seznanila s trenutnim stanjem v Grčiji in nadaljevala tematsko razpravo o rasti in delovnih mestih. Predviden je tudi sestanek finančnih ministrov v razširjeni sestavi (EU27 brez Velike Britanije), kjer bodo nadaljevali razpravo o časovnici za dokončanje bančne unije, kazalcih za znižanje tveganj v bančnem sektorju EU, skupnem varovalu za enotni reševalni sklad in reformi Evropskega mehanizma za stabilnost.

 

Odnosi z mediji