Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Vraničar Ermanova na upravnem odboru mednarodne organizacije CEF v Makedoniji

Skopje, 9. maj 2018 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se je na sedežu Narodne Banke v Skopju skupaj z guvernerjem Dimitrom Bogovom in ostalimi predstavniki držav članic Centra za razvoj financ (CEF) iz Jugovzhodne Evrope danes udeležila letnega srečanja upravnega odbora CEF. CEF je mednarodna organizacija s sedežem v Ljubljani, katere osnovna dejavnost je organizacija strokovnih izobraževanj s področja upravljanja javnih financ, davčne politike in administracije ter centralnega bančništva.

CEF je vodilna regionalna izobraževalna institucija za javne uslužbence, ki delajo na področju upravljanja javnih financ, davčne politike in administracije ter centralnega bančništva v Jugovzhodni Evropi. Deluje na področju Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Moldavije, Romunije, Slovenije, Srbije in Turčije.

 

Člani upravnega odbora so na letnem zasedanju potrdili poslovno in finančno poročilo ter prihodnje usmeritve programa institucije. CEF letno organizira okoli 60 izobraževanj, ki se jih udeleži prek 1200 javnih uslužbencev z ministrstev za finance, davčnih uprav, centralnih bank in drugih javnih institucij. Izvaja delavnice in seminarje, celoletne programe usposabljanja za pridobitev mednarodno priznanega certifikata za računovodje in interne revizorje javnega sektorja, konference ter razvija in sodeluje v številnih regionalnih projektih.

 

»Ponosni smo, da se je CEF v  času svojega delovanja razvil v uspešno in spoštovano mednarodno organizacijo, ki ponuja kakovosten izobraževalni program tako za domače kot tuje javne uslužbence,« je na zasedanju povedala ministrica Vraničar Ermanova. Slovensko ministrstvo za finance je bilo glavni pobudnik ustanovitve mednarodne organizacije CEF, katere namen je učinkovito izvajanje reform na področju javnih financ v Jugovzhodni Evropi.  

 

Odnosi z mediji