Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Vraničar Ermanova s komisarjem Oettingerjem o prihodnjem večletnem finančnem okviru EU

Brdo pri Kranju, 27. april 2018 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za evropske zadeve, Igor Mally sta se v okviru delovnega kosila, ki ga je gostila ministrica za finance, danes na Brdu pri Kranju srečala z evropskim komisarjem za proračun in človeške vire Güntherjem Oettingerjem. Glavna tema pogovora je bila priprava večletnega finančnega okvira EU po letu 2020. Ministrica je komisarju predstavila ključna pričakovanja Slovenije, med drugim postopnost pri zmanjševanju sredstev kohezijske politike za regije in države ter ohranitev močne politike razvoja podeželja.

Evropska komisija bo 2. maja 2018 objavila predlog finančnega okvira za obdobje 2021-2027, nato pa bodo v okviru Sveta EU stekla pogajanja o tem pomembnem dosjeju za EU. Zaznamovali jih bodo novi izzivi, kot so migracije in varnost, dodatno pa jih bo otežil izstop Velike Britanije iz EU.

 

Države članice si pri odgovoru na vprašanje, kako dopolniti finančno vrzel, ki bo nastala z izstopom velike neto plačnice EU, niso enotne. Neto prejemnice sredstev iz proračuna EU menijo, da bi bilo izpad smiselno nadomestiti z višjimi prispevki ali dodatnimi viri, neto plačnice pa se zavzemajo za zmanjšanje porabe.

 

Ministrica Vraničar Ermanova je v pogovoru s komisarjem ponovila ključna stališča Slovenije – podpiramo povečanje sredstev za migracije in varnost ter ohranitev ključne vloge kohezijske politike v proračunu EU in močne skupne kmetijske politike ter politike razvoja podeželja z ohranitvijo nominalnega obsega sredstev.

 

»Zavzemamo se tudi za postopnost pri uvajanju morebitnih sprememb v obsegu kohezijskih sredstev na prehodu iz ene v drugo finančno perspektivo, saj v številnih novih članicah EU, ki še dohitevajo povprečje razvitosti EU, predstavljajo zelo pomemben razvojni vir, tudi v Sloveniji. Do drastičnih rezov v financiranju ne sme priti,« je dejala ministrica.

 

V strukturi prihodkov proračuna EU se Slovenija zavzema za ohranitev tradicionalnih lastnih virov (npr. carine) in sredstev, izračunanih na podlagi bruto nacionalnega dohodka, ter za ukinitev sistema t. i. rabatov oz. odpustkov, naklonjena pa je tudi ukinitvi DDV vira.

 

Komisar Oettinger je poudaril, da njegov obisk v Sloveniji poteka ob pravem času, saj znotraj komisije še vedno poteka intenzivna razprava o vsebini predloga prihodnjega večletnega finančnega okvira. Zahvalil se je za jasno izražene ključne poudarke Slovenije, saj želi, da komisija predlaga uravnotežen predlog, ki bo omogočil dosego dogovora med Svetom EU in Evropskim parlamentom še pred evropskimi volitvami spomladi 2019.

 

Komisija bo tako predlagala povečanje sredstev za naslavljanje ključnih izzivov, kot so razvoj, varnost in migracije, ter za program Erasmus, na drugi strani pa bo pazila, da rezi za kohezijsko in skupno kmetijsko politiko ne bodo preveliki. Na področju prihodkov si bodo prizadevali za diverzifikacijo z uvedbo virov, glede katerih je po njihovi oceni možno hitro doseči dogovor.

 

Odnosi z mediji