Skoči na vsebino

NOVICA

Državni proračun v prvem četrtletju s skoraj polovico nižjim primanjkljajem kot lani

Ljubljana, 26. april 2018 – Državni proračun je v prvih treh mesecih letošnjega leta zabeležil 2,164 milijarde evrov prihodkov, kar je 5,4 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Odhodki so se medtem znižali za 2,7 odstotka na 2,384 milijarde evrov, primanjkljaj, ki je v tem delu leta običajno višji, med drugim zaradi plačila obresti in izplačil kmetijskih subvencij, pa je v prvem četrtletju dosegel 219,8 milijona evrov. To je sicer manj kot v primerljivem obdobju lanskega leta, ko je znašal 396,4 milijona evrov.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so v prvih treh mesecih letošnjega leta skupaj dosegli 1,878 milijarde evrov in so za šest odstotkov višji kot v enakem lanskem obdobju, med drugim zaradi boljših gospodarskih razmer in večje potrošnje. Prilivi iz DDV so dosegli približno 808 milijonov evrov, iz dohodnine 308 milijonov evrov, iz davka na dohodke pravnih oseb pa 186 milijonov evrov.

 

Tekoči transferi, ki predstavljajo največjo skupino odhodkov, so se glede na enako obdobje lani znižali za 3,3 odstotka na 1,258 milijarde evrov, tekoči odhodki, druga največja skupina odhodkov, pa za 4,8 odstotka na približno 922 milijonov evrov. Izdatki za plačilo domačih in tujih obresti so se na račun aktivnega upravljanja dolga znižali za 10,8 odstotka na okoli 461 milijonov evrov, obveznosti za plačilo plač in prispevkov pa so se predvsem zaradi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela zvišale za 4,6 odstotka na 296 milijonov evrov.

 

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih treh mesecih zabeležila 4,169 milijarde evrov prihodkov in 4,337 milijarde evrov odhodkov. To je prineslo približno 168 milijonov evrov primanjkljaja, večinoma zaradi primanjkljaja v državnem proračunu.

 

Podrobnejše informacije o realizaciji državnega proračuna in ostalih treh blagajn v prvem letošnjem četrtletju si lahko preberete v prenovljenem pregledu javnofinančnih gibanj.

 

Odnosi z mediji