Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica za finance na delovnem kosilu gostila podpredsednika Evropske komisije Jyrkija Katainena

Ljubljana, 12. april 2018 - Ministrica za finance, mag. Mateja Vraničar Erman se je danes na delovnem kosilu srečala s podpredsednikom Evropske komisije Jyrkijem Katainenom, pristojnim za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost. Sogovornika sta spregovorila o prihodnjih korakih krepitve Ekonomske in monetarne unije, pogajanjih glede večletnega finančnega okvira Evropske unije po letu 2020 in Evropskemu skladu za strateške naložbe.

V zvezi z prihodnostjo Ekonomske in monetarne unije so komisarja zanimala stališča Slovenije na tem področju. Ministrica je povedala, da Slovenija vidi možnost hitrega napredka predvsem glede bančne unije in skupnega varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje bank. Glede predlogov v zvezi z ustanovitvijo Evropskega denarnega sklada (EDS), vključitvijo vsebine Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v pravni okvir Unije, novimi stabilizacijskimi instrumenti za evroobmočje v okviru Unije in oblikovanja funkcije evropskega ministra za gospodarstvo in finance, pa je po mnenju Slovenije še veliko vsebinskih vprašanj, ki jih je potrebno razrešiti.

 

Glede prihodnjega večletnega finančnega okvira je komisar povedal, da je v zvezi s tem razprava znotraj komisije zelo intenzivna, saj bo Evropska komisija svoj predlog objavila maja. Poudaril je, da bo zaradi izstopa Velike Britanije treba deloma nadomestiti izpad proračunskih prihodkov, saj je Velika Britanija neto plačnica. Slovenija se bo v okviru pogajanj zavzemala za obseg proračuna EU, ki bo višji od 1 % bruto nacionalnega dohodka 27 držav članic EU ter za ustrezno financiranje novih izzivov (migracije, varnost ) in hkrati ohranitev obsega ključnih tradicionalnih politik (skupne kmetijske in kohezijske politike). V nadaljevanju je ministrica izpostavila, da je za Slovenijo posebej pomembno, da se na področju kohezijske politike sredstva namenjena posamezni regiji znižujejo postopno, da ne pride do velikih izpadov sredstev na prehodu med eno in drugo večletno finančno perspektivo.

 

Sogovornika sta spregovorila tudi o Evropskem skladu za strateške naložbe in izrazila zadovoljstvo, da je tudi Slovenija že uspešno črpala sredstva iz tega sklada. Nedvomno pa so tudi na tem področju možnosti za izboljšave.

 

Odnosi z javnostmi