Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska komisija javno objavila poziv k predložitvi pripomb na njen odgovor na predlog Slovenije za spremembo zavez glede NLB

Bruselj/Ljubljana, 6. april 2018 – Evropska komisija je danes javno objavila poziv k predložitvi pripomb na odgovor na slovenski predlog za spremembo zavez glede Nove Ljubljanske banke (NLB), ki ga je komisija Sloveniji posredovala 26. januarja 2018. Zdaj imajo zainteresirane tretje stranke mesec dni časa, da podajo pripombe na ugotovitve komisije, nato pa bo imela Slovenija mesec dni časa, da odgovori na morebitne prispele pripombe.

Slovenija je konec decembra 2017 vložila uradni predlog za spremembo zavez glede NLB, ki temelji na imenovanju upravljavskega zaupnika ob hkratnem podaljšanju roka za prodajo 75 odstotkov minus ene delnice NLB. S tem predlogom naslavljamo področje korporativnega upravljanja, ki je po mnenju komisije ključno za dolgoročno vzdržno oz. uspešno poslovanje NLB. Evropska komisija je konec januarja 2018 sprožila poglobljeno preiskavo o tem, ali je predlog za spremembo zavez glede NLB ustrezen oz. zadosten. Komisija je Slovenijo o začetku poglobljene preiskave konec januarja obvestila s pismom, ki ga je danes javno objavila skupaj s pozivom k predložitvi pripomb. Dostopen je na strani https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.121.01.0015.01.SLV&toc=OJ:C:2018:121:TOC

 

Komisija danes torej ni objavila ugotovitev poglobljene preiskave ali kakršnihkoli odločitev, temveč le odgovor oz. pismo iz januarja. Zainteresirane tretje stranke, tudi predstavniki civilne družbe, imajo zdaj mesec dni časa, da podajo pripombe na ugotovitve komisije, nato pa bo imela Slovenija mesec dni časa, da odgovori na morebitne prispele pripombe. Šele po preteku teh dveh mesecev bo lahko Evropska komisija začela končno presojo slovenskega predloga.

 

Kot smo na ministrstvu za finance poudarili že januarja, je poglobljena preiskava v takšnih primerih povsem običajen postopek in ne prejudicira končnega izida. Slovenija je na januarsko pismo Evropske komisije odgovorila v začetku marca 2018. V tem odgovoru smo naslovili vse glavne pomisleke komisije, odgovorili na dodatna vprašanja in z dodatnimi argumenti ponovili bistvene razloge za spremembo zavez. Pogovori s komisijo se sicer nadaljujejo tudi po marčnem odgovoru Slovenije. Naš cilj je, da s komisijo dosežemo dogovor tako glede roka privatizacije kot izravnalnih ukrepov.

 

Odnosi z javnostmi