Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Vraničar Ermanova: Velik dosežek in velika odgovornost

Ljubljana, 30. marec 2018 – Ministrstvo za finance veselijo danes objavljeni podatki, da je Slovenija lani zabeležila 13 milijonov evrov presežka sektorja država, kar pomeni, da nam je po več letih truda uspelo nominalno uravnotežiti javne finance. »To je velik dosežek in dokaz, da smo v minulih letih vodili ustrezno javnofinančno politiko, hkrati pa je to tudi velika odgovornost, da ohranimo trezno glavo in še naprej ravnamo odgovorno, predvsem do mlajših generacij,« je podatke pospremila ministrica za finance Mateja Vraničar Erman.

Ministrstvo za finance veseli, da ima Slovenija danes nominalno uravnotežene javne finance (neupoštevajoč učinke gospodarske rasti), potem ko je še pred tremi leti beležila presežni javnofinančni primanjkljaj. Hkrati smo po šestih letih odpravili makroekonomska neravnotežja, javni dolg se v deležu BDP še naprej znižuje in se bo po ocenah letos spustil pod 70 % BDP,  razveseljujoči pa so tudi podatki o gospodarski rasti in zniževanju števila brezposelnih.
 
Kljub temu proces javnofinančne konsolidacije še ni končan. Nismo še v zadostni meri okrepili odpornosti, s pomočjo katere bi lahko ublažili negativne učinke naslednje krize, kar je za Slovenijo kot izvozno usmerjeno gospodarstvo še kako pomembno. »Nominalno uravnoteženje javnih financ je velik uspeh, ki pa nas ne sme zaslepiti. Država še ni dovolj dobro pripravljena na naslednjo gospodarsko krizo. Če bomo ponovili napake iz preteklosti, bomo morali čez nekaj let znova sprejemati težke odločitve. Želim, da se temu izognemo in da v dobrih časih ustvarimo dovolj rezerve za blaženje negativnih učinkov naslednje krize,« pravi ministrica. Da je treba vztrajati na začrtani poti, nas zavezuje tudi zakon o fiskalnem pravilu, ki zahteva najmanj strukturno uravnotežene javne finance oz. strukturni presežek, česar Slovenija še ni dosegla.
 
Javne finance je treba po mnenju ministrice še naprej upravljati odgovorno. »Javnofinančna stabilnost je temelj za gospodarsko rast ter stabilno in konkurenčnejše poslovno okolje. Fiskalno pravilo ni samo sebi namen in zanj smo odgovorni vsi. Želela bi si, da se tega zavedajo vse politične stranke, še posebej v predvolilnem času. Podatki nikoli ne bodo tako dobri, da bi upravičevali nespametno trošenje,« meni ministrica Vraničar Ermanova.
 

Odnosi z javnostmi