Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovenija sprožila uveljavitev večstranske konvencije za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička

Pariz/Ljubljana, 23. marca 2018 – Slovenija je včeraj pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) kot peta jurisdikcija deponirala listino o ratifikaciji Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička. S tem je bil izpolnjen pogoj za uveljavitev konvencije.

Konvencija je eden od rezultatov projekta OECD/G20 za reševanje problematike strategij davčnega načrtovanja, ki izkoriščajo vrzeli in neskladja v davčnih pravilih za umetno preusmerjanje dobičkov na lokacije z nizko ali ničelno obdavčitvijo, kjer je malo ali sploh ni nobene gospodarske aktivnosti, in imajo za posledico manjše ali ničelno plačilo skupnega korporacijskega davka (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting). Delo na projektu BEPS se je začelo v letu 2013. Priprava besedila konvencije izhaja iz ukrepa projekta BEPS št. 15, v okviru katerega so se preučevale možnosti za pripravo multilateralnega instrumenta, ki bi zainteresiranim državam omogočil čim hitrejše izvajanje ukrepov, pripravljenih v okviru projekta BEPS, na področju dvostranskih mednarodnih davčnih pogodb. Besedilo konvencije je bilo sprejeto 24. novembra 2016. Konvencija vsebuje različne rezultate ukrepov projekta BEPS in sicer ukrepa št. 2 (nevtralizacija učinkov hibridnih neskladnih aranžmajev), ukrepa št. 6 (preprečevanje zlorab davčnih konvencij), ukrepa št. 7 (preprečevanje umetnega izogibanja statusu stalne poslovne enote) in ukrepa št. 14 (povečanje učinkovitosti mehanizmov za reševanje sporov). Konvencija se bo uporabljala poleg vsake obstoječe dvostranske mednarodne davčne pogodbe, ki jo bosta med svoje zajete davčne sporazume vključili obe pogodbenici, in bo prilagodila oziroma preoblikovala njeno uporabo. Konvencijo je za Slovenijo 7. junija 2017 podpisala ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, državni zbor pa jo je ratificiral na seji 15. februarja 2018. Konvencija je objavljena v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/18.

 

Včeraj je Slovenija pri generalnem sekretarju OECD deponirala listino o ratifikaciji Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, s seznamom pridržkov in uradnih obvestil. Kot izpostavlja tudi OECD, predstavlja slovenska ratifikacija konvencije pomemben mejnik pri implementaciji ukrepov projekta BEPS, »kar pomeni pomemben korak v mednarodnih prizadevanjih za posodobitev obstoječe mreže dvostranskih davčnih pogodb in zmanjšanje možnosti za izogibanje davkom s strani multinacionalnih podjetij«.

 

Konvencijo je doslej podpisalo 78 jurisdikcij, listino o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi pa so pred Slovenijo deponirale Avstrija, Otok Man, Jersey in Poljska. Slovenija je listino o ratifikaciji tako deponirala kot peta jurisdikcija in s tem sprožila njeno uveljavitev.

 

Konvencija namreč začne veljati prvi dan meseca po poteku treh koledarskih mesecev od dneva deponiranja pete listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. Za vsako podpisnico, ki bo konvencijo ratificirala, sprejela ali odobrila po deponiranju pete listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, pa bo konvencija začela veljati prvi dan meseca po poteku treh koledarskih mesecev od dneva, ko bo ta podpisnica deponirala svojo listino o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. Konvencija bo tako začela veljati 1. julija 2018, njene določbe pa se bodo začele uporabljati za vsak posamezni zajeti davčni sporazum skladno z določbami konvencije, ki urejajo začetek uporabe.

 

Slovenija je na svoj seznam s konvencijo zajetih davčnih sporazumov uvrstila 57 dvostranskih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, med drugim tudi mednarodni pogodbi, ki ju je sklenila z Avstrijo in Poljsko. Glede na to, da sta omenjeni mednarodni pogodbi na svoja seznama s konvencijo zajetih davčnih sporazumov uvrstili tudi Avstrija in Poljska, bosta ti pogodbi kot prvi preoblikovani v skladu z določbami večstranske konvencije ter danimi pridržki in uradnimi obvestili držav pogodbenic po večstranski konvenciji.

 

Ministrstvo za finance bo na svoji spletni strani tekoče objavljalo podatke o začetku uporabe določb konvencije za posamezen z njo zajet davčni sporazum. Prav tako bo za vsak zajeti davčni sporazum, preden se bodo določbe konvencije začele uporabljati zanj – kot pripomoček z namenom lažjega razumevanja vpliva vsebine konvencije na posamezen zajeti davčni sporazum – objavilo t.i. združeno besedilo posameznega sporazuma, ki bo vključevalo vse relevantne informacije.

 

Odnosi z javnostmi