Skoči na vsebino

NOVICA

Odziv ministrstva na kritike Združenja Frank

Ljubljana, 22. marec 2018 - Ministrstvo za finance objavlja odziv na kritike Združenja Frank glede priprave mnenja vlade o predlogu zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih.

Mnenje vlade o predlogu zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih odraža pomisleke, ki smo jih oblikovali različni resorji – finančni, gospodarski in pravosodni resor ter služba vlade za zakonodajo. Mnenje vključuje tudi strokovne pomisleke, ki jih je ministrstvo za finance vseskozi, tudi javno in še posebej na sestankih z Združenjem Frank, izražalo glede predloga omenjenega zakona. Predlog je po naši oceni odpiral nekatera temeljna pravna vprašanja, prav tako pa smo bili ves čas zadržani do zakonskega oz. sistemskega reševanja omenjene problematike.

 

Vlada je že februarja 2015 obravnavala tematiko švicarskih frankov in sprejela pisno izjavo, h kateri so poleg ministrstva za finance pristopili še ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Banka Slovenije in Združenje bank Slovenije. V izjavi smo izrazili prepričanje, da je najprimerneje, da se kreditojemalci v frankih obrnejo neposredno na banko, izrecno pa smo navedli tudi pričakovanje, da banke pri iskanju najprimernejših rešitev za kreditojemalce slednjim ne bodo zaračunavale stroškov in storitev, ki se jim je mogoče izogniti.

 

Na ministrstvu smo v preteklosti večkrat poudarili tudi, da so sodišča tista, ki lahko ob presoji konkretnih okoliščin posameznih pravnih poslov presodijo, ali so v konkretnih primerih obstajali nepošteni poslovni pogoji oz. ali je prišlo do pomanjkljivega obveščanja kreditojemalcev s strani bank.

 

Mnenje vlade iz marca letos je tako skladno s stališči, ki smo jih na ministrstvu za finance zagovarjali v minulih letih. Mnenje vlade smo tudi medresorsko uskladili, saj tematika, ki jo naslavlja predlog zakona, ne posega samo v pristojnosti ministrstva za finance. Združenje bank Slovenije je nato 29. januarja letos javno predstavilo pravno in ekonomsko študijo glede omenjene problematike, ki smo ju preučili tudi na ministrstvu. S strokovnimi ugotovitvami, s katerimi se strinjamo, smo nato še dodatno podkrepili mnenje vlade, ki smo ga sicer zasnovali širše in smo ga začeli pripravljati ter medresorsko usklajevati že pred javno predstavitvijo Združenja bank Slovenije. Da v mnenju med drugim povzemamo argumente profesorja Rajka Pirnata, smo navedli v opombi v mnenju, v primeru profesorja Aleša Ahčana pa smo na to žal pozabili, za kar se opravičujemo. V besedilu mnenja smo se sicer splošno sklicevali na ugotovitve ekonomskih analiz.

 

Ob tem naj spomnimo, da je prav zaradi javno pojasnjenih zadržkov do zakonskega oz. sistemskega reševanja omenjene problematike in zaradi človeškega razumevanja za stisko posameznikov, ki so najeli posojila v frankih, ministrica za finance s sodelavci od lanskega septembra večkrat sprejela predstavnike Združenja Frank in se več mesecev trudila, da bi tudi v skupnih pogovorih z Združenjem bank Slovenije našli dogovorno rešitev za reševanje omenjene problematike. Ti pogovori žal niso prinesli dogovora.

 

Odnosi z javnostmi