Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada potrdila odgovor Slovenije glede NLB

Ljubljana, 1. marec 2018 – Vlada je v zvezi s postopkom, ki ga z Evropsko komisijo vodi glede izvedbe prodajne zaveze za Novo Ljubljansko banko (NLB), na današnji seji obravnavala dve gradivi. Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je vladi predstavila poročilo z zadnjega pogovora z evropsko komisarko za konkurenco Margrethe Vestager, ki je potekal 26. februarja v Bruslju, vlada pa je hkrati potrdila tudi predlog odgovora Slovenije na januarsko pismo Evropske komisije. Ministrico je pooblastila, da odgovor do roka, ki se izteče 2. marca, pošlje Evropski komisiji.

Slovenska stran v odgovoru v skladu z dosedanjimi stališči odgovarja na vse glavne pomisleke in dodatna vprašanja iz januarskega pisma Evropske komisije ter z dodatnimi argumenti, ki izhajajo tudi iz zadnjih pogovorov s komisijo, ponovi vse bistvene razloge za spremembo zavez. Na tej podlagi slovenska stran pričakuje, da se bodo pogovori s komisijo, ki se po oddaji odgovora nadaljujejo, tudi naprej odvijali konstruktivno v smeri možne dogovorne rešitve za spremembo zavez.
 
Slovenija je decembra lani vložila uradno prošnjo za spremembo zavez, sprejetih v postopku odobritve državne pomoči NLB. Evropska komisija je v odgovoru na prošnjo 26. januarja letos sporočila, da odpira poglobljeno preiskavo o tem, ali so predlogi Slovenije za spremembo zavez zadostni z vidika pravil EU o državnih pomočeh. Odgovor komisije bo objavljen v Uradnem listu EU – z dnem objave začne teči enomesečni rok, v katerem lahko svoje komentarje na vsebino dokumenta podajo zainteresirane tretje strani. Komisija bo prejete komentarje poslala tudi Sloveniji, ki ima možnost, da se do njih opredeli.
 
Evropska komisija naj bi v skladu s pravili o državnih pomočeh končno odločitev, ki bo sledila proučitvi odgovora Slovenije in morebitnih pripomb tretjih strank, sprejela najkasneje v 18 mesecih po odprtju postopka poglobljene preiskave. Komisija lahko na podlagi dogovora s Slovenijo izda novo odločbo s spremenjenimi zavezami in ustavi postopek poglobljene preiskave. Če dogovora ne bi bilo mogoče doseči, lahko komisija enostransko izda novo, pogojno odločbo, v kateri naloži Sloveniji rok prodaje banke in izravnalne ukrepe, ali pa nadaljuje postopek poglobljne preiskave in državno pomoč NLB razglasi za nezakonito ter nadaljuje postopke v smeri izdaje odločbe o vračilu pomoči.  
 

Odnosi z javnostmi