Skoči na vsebino

NOVICA

Končni izid ponudbe Republike Slovenije za odkup in zamenjavo dolarskih obveznic Republike Slovenije

Ljubljana, 28. februar 2018 - Republika Slovenija objavlja obvestilo o izidu zbiranja ponudb imetnikov obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD.

Ponudbe se je zbiralo za:

1.    odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD:

  • s skupno nominalno vrednostjo 452.140.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,5% in zapadlostjo leta 2022 (ISIN: XS0847086237/US831594AB23),
  • s skupno nominalno vrednostjo 293.358.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,85% in zapadlostjo leta 2023 (ISIN: XS0927637818/US831594AD88),
  • s skupno nominalno vrednostjo 1.368.381.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,25% in zapadlostjo leta 2024 (ISIN: XS0982709221/US831594AG10)

in

 

2.       zamenjavo obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD:

  • s skupno nominalno vrednostjo 452.140.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,5% in zapadlostjo leta 2022 (ISIN: XS0847086237/US831594AB23) in
  • s skupno nominalno vrednostjo 293.358.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,85% in zapadlostjo leta 2023 (ISIN: XS0927637818/US831594AD88)

z obveznico s skupno nominalno vrednostjo 1.368.381.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,25% in zapadlostjo leta 2024 (ISIN: XS0982709221/US831594AG10)

 

Zbiranje ponudb je potekalo od 20. do 27. februarja 2018 do 17.00 ure.

 

V okviru zbiranja ponudb za odkup obstoječih obveznic je Republika Slovenija sprejela ponudbe v skupnem nominalnem znesku odkupa 459.820.000 USD pod naslednjimi pogoji:

Obveznica

Sprejeti nominalni znesek odkupa v USD

Cena odkupa (v %)

Pribitek nad referenčno UST

(v b.t.)

Referenčna UST

Donosnost pri ceni odkupa

(v %)

2022 USD

135.277.000

110,477

40

UST 2,375% Jan 2023

3,058

2023 USD

91.985.000

113,009

45

UST 2,375% Jan 2023

3,108

2024 USD

232.558.000

110,974

55

UST 2,375% Jan 2023

3,208

 

V okviru ponudb za zamenjavo obstoječih obveznic je Republika Slovenija sprejela ponudbe v skupnem nominalnem znesku zamenjave 112.559.000 USD pod naslednjimi pogoji:

Obveznica

Sprejeti nominalni znesek zamenjave v USD

Cena zamenjave

(v %)

Pribitek nad referenčno UST

(v b.t.)

Menjalno razmerje

(v %)

Referenčna UST

Donosnost pri ceni zamenjave

(v %)

2022 USD

44.353.000

110,477

40

100,065214

UST 2,375% Jan 2023

3,058

2023 USD

68.206.000

113,009

45

102,358589

UST 2,375% Jan 2023

3,108

 

 

Podatki dodatno izdane obveznice 2024 USD, s katero sta bili zamenjani obveznici 2022 USD ter 2023 USD, so sledeči:

Obveznica

Dodatni nominalni znesek v USD

Cena dodatne izdaje

(v %)

Donosnost pri ceni dodatne izdaje

(v %)

Referenčna UST

2024 USD

114.177.000

110,405

3,308

UST 2,375% Jan 2023

 

Z izvedbo delnega odkupa in zamenjave navedenih obveznic se bo nominalni znesek obveznic, denominiranih v USD, znižal z:

  • 452.140.000 USD na 272.510.000 USD za obveznice 2022 USD in
  • 293.358.000  USD na 133.167.000 USD za obveznice 2023 USD;

medtem ko se bo nominalni znesek obveznic USD 2024 po odkupu in dodatni izdaji znižal z 1.368.381.000 USD na 1.250.000.000 USD.

 

Poravnava odkupa in zamenjave obveznic bo izvršena 7. marca 2018.

 

Podrobnejše obvestilo o ceni in izidu zbiranja ponudb za odkup in zamenjavo obveznic Republike Slovenije je objavljeno spodaj, in sicer z enako vsebino kot obvestilo o ceni in izidu zbiranja ponudb, objavljeno na spletnih straneh Luksemburške borze, na katero so uvrščene zgoraj navedene obveznice Republike Slovenije.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI 

 

NI ZA OBJAVO ALI OBVEŠČANJE V ALI NA OBMOČJE ALI KATERIKOLI OSEBI, KI SE NAHAJA V, ALI JE REZIDENT, KATEREGAKOLI OBMOČJA, KJER BI TAKŠNO RAZDELJEVANJE BILO NEZAKONITO (GLEJ “OMEJITVE PONUDBE IN RAZDELJEVANJA” (»OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS«) V PONUDBENEM DOKUMENTU ZA ODKUP IN ZAMENJAVO (»TENDER AND EXCHANGE OFFER MEMORANDUM«).