Skoči na vsebino

NOVICA

Državni proračun januarja s presežkom

Ljubljana, 28. februar 2018 - Državni proračun je januarja letos zabeležil 771 milijonov evrov prihodkov, kar je za 2,3 odstotka manj kot v primerljivem lanskem obdobju, odhodki pa so se glede na lanski januar znižali za 5,8 odstotka na 763,4 milijona evrov. Državni proračun je januarja tako izkazal presežek v višini 7,6 milijona evrov, medtem ko smo v enakem mesecu preteklega leta beležili 21 milijonov evrov primanjkljaja.

V državnem proračunu so prilivi iz naslova davčnih prihodkov januarja skupaj dosegli 714,6 milijona evrov in so za 1,8 odstotka višji kot v enakem lanskem obdobju. Med odhodki so bili najvišji tekoči transferi, ki so znašali 415,7 milijona evrov, glede na primerljivo lansko obdobje pa so se znižali za 8,9 odstotka.

 

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je januarja zabeležila približno 1,46 milijarde evrov prihodkov, kar je 1,3 odstotka več kot v prvem mesecu lanskega leta, skupni saldo pa je dosegel 51,5 milijona evrov.

 

Podrobnejše informacije o januarski realizaciji državnega proračuna in ostalih treh blagajn si lahko preberete v prenovljenem pregledu javnofinančnih gibanj.
 

 Odnosi z javnostmi