Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo o zbiranju ponudb za odkup in zamenjavo obstoječih USD obveznic RS

Ljubljana, 20. februar 2018 - Republika Slovenija objavlja obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD s skupno nominalno vrednostjo 452.140.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,5% in zapadlostjo leta 2022 (ISIN: XS0847086237/US831594AB23), v predvidenem znesku odkupa do 200 milijonov USD; s skupno nominalno vrednostjo 293.358.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,85% in zapadlostjo leta 2023 (ISIN: XS0927637818/US831594AD88), v predvidenem znesku odkupa do 150 milijonov USD in s skupno nominalno vrednostjo 1.368.381.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,25% in zapadlostjo leta 2024 (ISIN: XS0982709221/US831594AG10), v predvidenem znesku odkupa do 300 milijonov USD ter zamenjavo obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v USD s skupno nominalno vrednostjo 452.140.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,5% in zapadlostjo leta 2022 (ISIN: XS0847086237/US831594AB23) in s skupno nominalno vrednostjo 293.358.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,85% in zapadlostjo leta 2023 (ISIN: XS0927637818/US831594AD88) z obveznico s skupno nominalno vrednostjo 1.368.381.000 USD, kuponsko obrestno mero 5,25% in zapadlostjo leta 2024 (ISIN: XS0982709221/US831594AG10).

Republika Slovenija, kot izdajatelj obveznic, si pridržuje pravico, da na podlagi ponudb imetnikov po svoji izključni presoji odkupi tudi bistveno manjši ali višji znesek. Skupni predvideni znesek obveznic za zamenjavo z dodatno izdano obveznico, denominirano v USD, ki zapade v  letu 2024, ni določen, pri čemer pa je namen izdajatelja, da bo končanem odkupu in zamenjavi znašal skupni nominalni znesek obveznice s kuponsko obrestno mero 5,25% in zapadlostjo leta 2024 (ISIN: XS0982709221/US831594AG10) vsaj 1.250.000.000 USD.

 

Ponudba za odkup ali zamenjavo obveznic je začela veljati z dnem objave obvestila o ponudbi 20. februarja 2018 in bo, v kolikor ne bo podaljšana, veljala do 27. februarja 2018 do 17:00 ure po srednjeevropskem času. Končni izid zbiranja ponudb imetnikov bo objavljen 28. februarja 2018, v najkrajšem možnem času po določitvi cene in menjalnega razmerja, ki je predvidena istega dne ob približno 14:00 uri. Predvideni datum poravnave je 7. marca 2018. Podrobnejše obvestilo s pogoji ponudbe za odkup in zamenjavo obveznic je objavljeno spodaj z enako vsebino kot obvestilo, objavljeno na spletnih straneh Luksemburške borze, na katero so uvrščene zgoraj navedene obveznice Republike Slovenije. To obvestilo o ponudbi za odkup in zamenjavo obveznic bo na internetni strani objavljeno do izteka veljavnosti ponudbe.

 

NI ZA OBJAVO ALI OBVEŠČANJE V ALI NA OBMOČJE ALI KATERIKOLI OSEBI, KI SE NAHAJA V, ALI JE REZIDENT, KATEREGAKOLI OBMOČJA, KJER BI TAKŠNO RAZDELJEVANJE BILO NEZAKONITO (GLEJ “OMEJITVE PONUDBE IN RAZDELJEVANJA” (»OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS«) V PONUDBENEM DOKUMENTU ZA ODKUP IN ZAMENJAVO (»TENDER AND EXCHANGE OFFER MEMORANDUM«).

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI