Skoči na vsebino

NOVICA

Državni sekretar Renčelj na zasedanje finančnih ministrov EU

Ljubljana, 16. februar 2018 – Državni sekretar na ministrstvu za finance Gorazd Renčelj se bo v ponedeljek in torek v Bruslju udeležil zasedanja finančnih ministrov EU in evroskupine. Med drugim bodo razpravljali o vlogi finančnega sektorja pri zagotavljanju trajnostnega financiranja in smernicah za pripravo predloga proračuna za leto 2019, nadaljevali pa bodo tudi razpravo o poglabljanju ekonomske in monetarne unije (EMU).

Evropska komisija se zaveda, da je za spodbujanje trajnostne rasti in razvoja, ki ne škodi našemu planetu, pomembno usmerjanje zasebnih kapitalskih tokov v bolj trajnostne naložbe. Ker se komisija zaveda pomena obravnave tveganj v zvezi s podnebjem in okoljem za stabilnost finančnega sistema, je ustanovila strokovno skupino, ki je preučila, kako ta vidik upoštevati pri finančni zakonodaji EU in praksah na finančnih trgih. Ti vse bolj spretno razlikujejo med trajnostnimi in drugimi naložbami, to pa je treba podpreti tudi z ukrepi na ravni EU.

 

Skupina strokovnjakov v januarja objavljenem poročilu med drugim predlaga izboljšanje razkrivanja finančnih institucij in podjetij o tem, kako je trajnost vključena v njihovo odločanje, in evropski standard za zelene obveznice. Evropska komisija bo na podlagi teh priporočil in posvetovanj dokončala strategijo za trajnostno financiranje, ki je ena od prednostnih nalog iz akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov in eden ključnih korakov pri izvajanju pariškega sporazuma. Slovenija se strinja, da je priprava učinkovite strategije EU o trajnostnem financiranju potrebna, bo pa pozorno spremljala nadaljnje korake pri pripravi predlogov zakonodajnih aktov, da bodo ustrezno obravnavali potencialna tveganja.

 

Ministri bodo obravnavali tudi predlog smernic proračunskega odbora Sveta EU, ki bodo komisiji pomagale pri oblikovanju predloga proračuna za leto 2019, predzadnje leto v okviru večletnega finančnega okvira 2014-2020. Slovenija pozdravlja predlagane smernice in se zavzema za realističen obseg proračuna s čim manj dopolnitvami in ob spoštovanju zgornjih meja večletnega okvira. Zavzemamo se tudi za ustrezno raven pravic porabe tako za programe iztekajočega se finančnega okvira kot tudi za možnost odzivanja na nepredvidene dogodke (npr. glede migracij in varnosti).

 

Ministri bodo podelili tudi razrešnico Evropski komisiji za izvrševanje proračuna za leto 2016, komisija pa bo predstavila predloge za bolj učinkovito in trajnostno naravnano izvajanje javnega naročanja. Komisija želi pri tem izkoristiti digitalne tehnologije in poenostaviti ter pospešiti postopke. Podrobnejša razprava o tem bo potekala v okviru zasedanja ministrov, pristojnih za konkurenčnost.

 

Finančni ministri območja evra pa bodo govorili o Grčiji in uresničitvi preostalih ukrepov iz tretjega pregleda izvajanja programa pomoči, od katerih je odvisno izplačilo četrte tranše pomoči. Izmenjali bodo tudi mnenja o tem, kako nadaljevati razpravo o reformi Evropskega mehanizma za stabilnost (ESM), ki je del širše razprave o poglabljanju EMU. Evroskupina se bo na temo slednje sestala tudi v širši sestavi (EU-27 brez Velike Britanije), ko bo razpravljala o nadaljnjem razvoju bančne unije. Slovenija se strinja, da se je v prvi fazi poglabljanja EMU primerno osredotočiti na dokončanje bančne unije, podpiramo pa tudi začetek razprave o nadgradnji ESM oz. njegovem preoblikovanju v Evropski denarni sklad.

 

Odnosi z javnostmi