Skoči na vsebino

NOVICA

Uvodni pogovori z OECD glede priprave pregleda širše politike razbremenitve dela v Sloveniji

Ljubljana, 13. februar 2018 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je danes sprejela predstavnike Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), s katerimi bodo v naslednjih dveh dneh potekali pogovori o širši politiki razbremenitve dela v Sloveniji. Vlada je ministrico namreč pooblastila, da se z OECD dogovori o ciljih in pogojih za pripravo pregleda širše politike razbremenitve dela v Sloveniji in vodi koordinacijo aktivnosti pregleda.

Koordinacijo aktivnosti povezanih s pregledom širše politike razbremenitve dela v Sloveniji bodo strokovnjaki OECD v okviru Centra za davčno politiko in administracijo izvedli v obdobju med januarjem in majem 2018. Oblikovanje davčne politike, ki bo omogočala konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja in nadaljnjo gospodarsko rast, je namreč eden od strateških ciljev ministrstva za finance. Znotraj tega je obremenitev dela tisti dejavnik, ki prav gotovo med davčnimi ukrepi negativno vpliva na konkurenčnost.

 

Pri pregledu je pomemben cilj pripraviti ustrezno rešitev za zmanjšanje stroškov dela v povezavi s cilji ali obveznostmi na področju socialnega zavarovanja, zlasti v zvezi s pravicami do socialnega zavarovanja in stopnjo solidarnosti v teh sistemih v povezavi s financiranjem. Obenem pa je v okviru davčne politike pomembno izhodišče priprava ukrepov, ki bodo izhajali iz načela pravične in enakomerne porazdelitve javnofinančnih bremen, ob zagotavljanju stabilnega vira financiranja dogovorjenih skupnih javnih potreb ter izboljšanja dejavnikov konkurenčnosti poslovnega okolja. Cilj pregleda in priprave ukrepov v smeri zmanjševanja obremenitve dela je v prvi vrsti namenjen preučevanju obsega in učinkov obstoječih davčnih olajšav in morebitni zamenjavi neučinkovitih davčnih olajšav z drugimi ukrepi. Pri tem pa je nujna proučitev možnosti za nadomestitev neučinkovitih davčnih olajšav z drugimi ukrepi in z vzpostavitvijo ustrezne povezave davčne politike tudi z drugimi politikami (družinsko, socialno itd.).

 

Upoštevajoč zaznana področja, ki vplivajo na obremenitev dela in predvsem cilje pregleda OECD, bo potrebno tudi sodelovanje in vključitev pristojnih resorjev za področje prispevkov za socialno varnost (ministrstvo za delo, družino, socialno varnost in enake možnosti ter ministrstvo za zdravje). S širšim pregledom tudi na tem področju, bi namreč tako odprli možnost za pripravo novega širšega družbenega dogovora z vidika vseh elementov sistema, ki vplivajo na obremenitev dela.

 

Odnosi z javnostmi