Skoči na vsebino

NOVICA

Ukrep dodatnega vračila trošarine za pogonska goriva pri odpravi posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov

Ljubljana, 9. februar 2018 - Ministrstvo za finance je pripravilo spremembo Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, in je objavljen v Uradnem listu RS dne 9. 2. 2018.

S pravilnikom se omogoča vračilo trošarine na podlagi določb 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) v višjem znesku, in sicer za pogonska goriva, porabljena pri delih v gozdu, namenjenih odpravi posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov.

 

Upravičencem se za leto 2018 omogoča zvišano normativno porabo goriva v višini 60 litrov na hektar gozda, v primerih dejanskega poseka in spravila lubadark za gozdne površine, kjer je na podlagi izdane odločbe Zavoda za gozdove Slovenije na parcelni številki potrebno posekati 35 ali več kubičnih metrov lesa, na hektar gozda. Podatke o izdanih odločbah o sanitarni sečnji in izvedbi varstvenih del ter o datumu izvršene sečnje bo davčni organ pridobili od Zavoda za gozdove Slovenije.  

 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, zvišano normativno porabo goriva pa lahko upravičenci uveljavljajo za leto 2018.