Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada potrdila vložitev uradne prošnje za spremembo zavez glede NLB

Ljubljana, 21. december 2017 – Vlada se je danes seznanila s potekom priprave uradne prošnje za spremembo zavez, danih v postopku odobritve državne pomoči Novi Ljubljanski banki (NLB), in odločila, da jo Slovenija tudi uradno vloži pri Evropski komisiji. Prošnja bo temeljila na predlogu določitve neodvisnega upravljavca NLB za čas do privatizacije ob hkratnem odlogu skrajnega roka privatizacije. Ministrstvo za finance bo po pooblastilu vlade uradno prošnjo za odprtje postopka presoje dovoljene državne pomoči NLB še danes vložilo pri Evropski komisiji.

Slovenija bi morala v skladu s trenutno veljavnimi zavezami delež v NLB do konca leta 2017 zmanjšati za vsaj 50 odstotkov, preostalih 25 odstotkov minus eno delnico pa do konca leta 2018. Ker je vlada junija letos zaradi prevelikega vpliva problematike prenesenih deviznih vlog na Hrvaškem na ceno ustavila postopek prodaje NLB in Slovenija do konca tega leta prodajne zaveze ne bo izpolnila, vlada predlaga nekatere spremembe prodajne zaveze.
 

Uradna prošnja bo tako vsebovala predlog, da se prodajni postopek za NLB, katerega cilj je zmanjšanje deleža države v NLB na največ 25 odstotkov plus eno delnico, prične še v letu 2018 in konča najkasneje do konca leta 2019. Dokler se lastniški delež države ne zmanjša na največ 25 odstotkov plus eno delnico, bo s 100–odstotnim deležem upravljal neodvisni upravljavski zaupnik, izbran na mednarodnem javnem razpisu.

 

Upravljavski zaupnik v skladu s predlogom Slovenije ne bo pooblaščen za kakršnekoli aktivnosti v zvezi s prodajo delnic NLB. Soglasje oziroma ne nasprotovanje k izbranemu upravljavskemu zaupniku bi morali podati tudi Evropska komisija in Evropska centralna banka.

 

Glede morebitnih dodatnih kompenzacijskih ukrepov bo Slovenija v pogovorih z Evropsko komisijo zasledovala predvsem cilj dolgoročno vzdržnega poslovanja banke, ki je bil tudi osnovni razlog za prodajno zavezo, in ohranitev njenega regionalnega značaja.

 

Vložitev uradne prošnje za spremembo zavez po zagotovilih Evropske komisije predstavlja nov pravni okvir za nadaljevanje pogovorov o njihovi spremembi oz. za nadaljnje odločitve Evropske komisije. Pogovori s komisijo se bodo tako nadaljevali.

 

Ključni cilji vlade tudi v nadaljevanju pogovorov ostajajo ohranitev kontrolnega deleža 25 odstotkov in ene delnice, izvedba privatizacije po tržnih pogojih, ki bodo omogočili maksimalno povrnitev davkoplačevalskih sredstev, leta 2013 vloženih v sanacijo banke, in ohranitev NLB kot močne regionalne finančne institucije.

 

Morebitne dodatne spremembe dokončnega besedila kataloga zavez za NLB mora ministrstvo za finance pred izdajo odločbe komisije vladi predložiti v ponovno soglasje.

 

Odnosi z javnostmi