Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljena neuradna prečiščena besedila zakonov iz paketa davčnih sprememb

Ljubljana, 19. december 2017 – Objavljena so neuradna prečiščena besedila treh zakonov iz paketa davčni sprememb, ki se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2018.

Gre za rešitve, ki so zajete v novelah zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in zakona o davčnem postopku. Neuradna prečiščena besedila so objavljena na http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/davki_in_carine/sprejeti_predpisi/.