Skoči na vsebino

NOVICA

Finančna urada Hrastnik in Brežice obiskala državna sekretarka Groff Ferjančičeva

Ljubljana, 6. december 2017 - V okviru vladnega obiska v posavski in zasavski regiji je državna sekretarka Ministrstva za finance Miranda Groff Ferjančič včeraj obiskala Finančni urad Hrastnik, danes pa Finančni urad Brežice. Seznanila se je z njunim poslovanjem, poseben poudarek je bil namenjen komuniciranju z davčnimi zavezanci.

Državno sekretarko sta na uradu v Hrastniku sprejela generalna direktorica finančne uprave Jana Ahčin in direktor Finančnega urada Hrastnik Uroš Roglič s sodelavci, v Brežicah pa namestnik generalne direktorice FURS Peter Grum in direktor Finančnega urada Brežice Jure Logar s sodelavci. Govorili so o tekočih aktivnostih in poslovanju obeh uradov ter še posebej o komuniciranju z zavezanci. Korak k izboljšanju informiranja zavezancev je finančna uprava naredila septembra letos, ko je začel delovati pilotni kompetenčni center za informiranje.


Za boljše informiranje zavezancev nastal pilotni kompetenčni center

V finančni upravi se zavedajo, da je pravilna, pravočasna in popolna informacija o davčni obveznosti po eni strani pravica zavezanca, po drugi strani naša obveza in s tem priložnost, s katero želimo še okrepiti sodelovanje s prebivalstvom. Informiranje je eden ključnih vzvodov, s katerim zagotavljamo prostovoljno in pravočasno izpolnitev davčnih obveznosti. Takšen način izpolnjevanja obveznosti je najbolj ugoden tako za davčne zavezance kot za finančno upravo. Uradi beležijo veliko številko vprašanj davčnih zavezancev. Samo v Finančni pisarni Krško so letos odgovorili že na 3.815 vprašanj zavezancev za davek, v Finančni pisarni Sevnica pa na 3.187 vprašanj. V Finančnemu uradu Hrastnik je bilo v letu 2016 telefonsko ali osebno posredovanih 21.898 informacij ter izdanih 143 pisnih pojasnil.

 

Da bi se storitev telefonskega in pisnega informiranja zavezancev še izboljšala, je septembra letos začel delovati pilotni informacijski kompetenčni center, v katerega sta se najprej vključila Finančni urad Brežice in Finančni urad Kranj. V okviru tega kompetenčnega centra zavezancem, ki pokličejo bodisi na urad v Brežicah ali Kranju, centralni računalnik preveže prvega prostega uslužbenca z enega od obeh uradov, četudi morda dela na drugem koncu Slovenije. S tem poskušamo zagotavljati še boljšo odzivnost na vprašanja zavezancev. V obdobju od septembra do konca novembra sta navedena finančna urada odgovorila na 7.000 klicev. V kompetenčni center se bodo postopoma vključevali tudi drugi uradi, in sicer po vrsti finančne urade Celje, Ptuj, Kočevje.

 

O Finančnem uradu Brežice

Finančni urad Brežice pokriva 3 upravne enote (Brežice, Krško, Sevnica), oziroma 3 občine (Brežice, Krško in Sevnica), kjer na površini 885 km2 živi 70 tisoč prebivalcev. V okviru urada v Brežicah je leta 2015 začel delovati kompetenčni center za obravnavo kaznivih ravnanj, ki pokriva prekrškovne zadeve, evidentirane na finančnih uradih Brežice, Hrastnik, Kočevje in Ljubljana. V letošnjih desetih mesecih je oddelek za obravnavo kaznivih dejanj obravnaval 6.405 zadev, med njimi izdal in vročil 1.078 odločb in 5.102 plačilna naloga po storilcih. Urad ima trenutno zaposlenih 81 uslužbencev, finančni urad je davčnim zavezancem dostopen tudi v dveh finančnih pisarnah, in sicer v Krškem in v Sevnici. V letošnjem letu je urad do konca oktobra pobral 153,6 mio evrov javnofinančnih prihodkov, kar je za 3,7 % več kot v enakem obdobju leta 2016. V postopkih davčne izvršbe je bilo letos v desetih mesecih izdanih 5.392 opominov in sklepov ter pobranih 4,1 milijona evrov. Skupni dolg je konec oktobra znašal 33,6 milijona evrov.

 

O Finančnem uradu Hrastnik

Finančni urad Hrastnik pokriva upravne enote Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, zato ima urad dve dislocirani finančni pisarni, in sicer v Trbovljah in v Zagorju ob Savi. Za izvajanje nalog Finančnega urada Hrastnik skrbi 38 zaposlenih. Finančni urad Hrastnik opravlja tudi specifično odmero, obračun in nadzor DDV s področja posebne ureditve za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve, opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci, za območje celotne Republike Slovenije in sicer zato, ker v to področje obdavčitve spadajo tako zavezanci, ki imajo sedež dejavnosti v Republiki Sloveniji in opravljajo te storitve v drugih državah članicah EU kot zavezanci, ki imajo sicer sedež dejavnosti v ostalih članicah EU pa opravljajo te storitve na območju Republike Slovenije. Finančni urad Hrastnik je v prvih letošnjih desetih mesecih pobral 87,7 mio evrov javnofinančnih prihodkov. V postopkih davčne izvršbe je bilo letos v desetih mesecih izdanih 2.355 opominov in sklepov ter pobranih 1,5 milijona evrov. Skupni dolg je konec oktobra znašal 12,9 milijona evrov.

 

Odnosi z javnostmi