Skoči na vsebino

NOVICA

Finančni ministri EU potrdili t. i. črni seznam nesodelujočih davčnih jurisdikcij

Bruselj, 5. december 2017 – Finančni ministri EU so na današnjem zasedanju v Bruslju potrdili skupni seznam EU o tretjih državah, ki niso pripravljene sprejeti standardov dobrega davčnega upravljanja. EU želi tudi s t. i. črnim seznamom okrepiti boj proti davčnim goljufijam. Slovenija pozdravlja sprejem seznama.

Na t. i. črnem seznamu je trenutno 17 jurisdikcij, ki kljub dialogu v času priprave seznama niso sprejele ustreznih ukrepov ali zavez. Skupina za kodeks ravnanja na področju podjetniškega obdavčevanja, ki je seznam pripravila, je pri tem upoštevala več kriterijev, med drugim transparentnost oz. izmenjavo informacij in implementacijo ukrepov proti izogibanju davkom. Skupina bo seznam tudi redno posodabljala.


Osem karibskih otokov ima zaradi naravnih nesreč, ki so jih prizadele nedavno, čas do konca februarja, da sprejmejo ustrezne zaveze. Poleg t. i. črnega seznama pa je pripravljen še seznam držav, ki so sprejele zaveze, da bodo ustrezno ukrepale. Teh držav je 47, skupina za kodeks ravnanja pa bo tudi te podrobno spremljala.


Slovenija je aktivno sodelovala pri pripravi kriterijev za presojo uvrstitve na omenjeni seznam in podpira njegov sprejem. Delo v naslednjem letu bo obsegalo podrobno spremljanje danih zavez in temeljito razpravo o zaščitnih ukrepih.


Ministri so dosegli tudi politični dogovor o t. i. DDV e-paketu oz. paketu zakonodajnih predlogov Evropske komisije, s katerimi bodo olajšali spletno poslovanje in prispevali k zmanjšanju goljufij na področju opravljanja storitev in prodaje blaga na daljavo. Slovenija je te predloge podprla.


Evropska komisija je ministre seznanila tudi z zakonodajnim predlogom glede okrepitve upravnega sodelovanja na področju DDV in poročala o novem ciklu t. i. evropskega semestra oz. usklajevanja ekonomskih politik.


Ministri so sprejeli tudi sklepe na temo obdavčenja dobička v digitalnem gospodarstvu in izmenjali mnenja glede napredka pri vzpostavljanju bančne unije.


Finančni ministri območja evra pa so v ponedeljek izvolili novega predsednika evroskupine. To je postal Portugalec Mario Centeno. Slovenija je z njegovo izvolitvijo zelo zadovoljna. Že doslej je bil zelo spoštovan kolega evroskupine, s katerim delimo mnoge sorodne poglede na ključna vprašanja, ki jih obravnavamo v evroskupini, npr. reformo fiskalnih pravil. Portugalska je po izhodu iz programa finančne pomoči tudi na poti k dobremu okrevanju.


Mario Centeno je po mnenju Slovenije prava izbira, da evroskupino zdaj, ko je po krizi naš pogled usmerjen naprej, popelje v obdobje, ki naj bi bilo osredotočeno na poglabljanje ekonomske in monetarne unije.


Ministri so obravnavali tudi osnutke proračunskih načrtov evrskih držav za leto 2018 in države, pri katerih obstaja tveganje odstopanja od pravil pakta za stabilnost in rast, pozvali k pravočasni preučitvi dodatnih ukrepov za naslovitev tveganj. Podrobnejši odziv ministrstva na oceno Evropske komisije glede osnutka proračunskega načrta je dostopen na povezavi http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/3344/.

 

Odnosi z javnostmi