Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela izhodišča za pripravo uradne prošnje za spremembo zavez glede NLB

Ljubljana, 30. november 2017 - Vlada je danes sprejela poročilo o sredinem srečanju ministrice za finance Mateje Vraničar Erman z evropsko komisarko za konkurenco Margrethe Vestager in izhodišča za pripravo uradne prošnje za spremembo zaveze glede zmanjšanja lastniškega deleža države v NLB. Ta bo temeljila na predlogu za imenovanje upravljavskega zaupnika NLB.

Vlada je soglašala, da se predlaga takšna sprememba zaveze, ki alternativo prodajni zavezi, to je odprodaja bančnih odvisnih družb NLB, nadomesti s kompenzacijskim ukrepom, na podlagi katerega bi upravljavski zaupnik upravljal z lastniškim deležem države v NLB, dokler se ta delež ne zmanjša na največ 25 odstotkov plus eno delnico.

 

Soglašala je tudi, da se v pogajanjih z Evropsko komisijo na podlagi vložene uradne prošnje za spremembo zaveze po potrebi lahko pristane tudi na nadgradnjo omenjenega kompenzacijskega ukrepa z morebitnimi drugačnimi ali dodatnimi kompenzacijskimi ukrepi za zagotovitev dolgoročnega vzdržnega poslovanja banke in opredelitvijo odloženega roka za prodajo.

 

Vlada je danes kot izhodišče potrdila triletni odlog, zaveda pa se, da bodo sledila težka pogajanja in da je še prezgodaj oceniti, kakšen bo končni rezultat. Pri tem se je potrebno zavedati, da je od roka, ki bo dogovorjen, odvisna teža dodatnih izravnalnih ukrepov.

 

V skladu s sprejetimi izhodišči je vlada ministrico za finance pooblastila, da pripravi uradno prošnjo za spremembo prodajne zaveze za NLB in jo čim prej vloži pri Evropski komisiji.

 

V skladu z izhodiščnim predlogom je predvideno, da bi vlada upravljavskega zaupnika imenovala najkasneje do 31. marca 2018 na podlagi mednarodnega javnega razpisa in po predhodnem soglasju Evropske komisije. S tem bi naslovili osrednji motiv za prodajno zavezo, ki je po mnenju Evropske komisije dokončno in nepovratno preprečiti vpliv države kot lastnice na dnevno poslovanje banke ter s tem odpraviti tveganje za vrnitev škodljivih poslovnih praks, ki so po mnenju komisije pripeljale do potrebe po dokapitalizaciji.

 

Upravljavski zaupnik bi v skladu z omenjenim predlogom v primeru NLB prevzel nekatere pristojnosti Slovenskega državnega holdinga ter bi v imenu in za račun Republike Slovenije v skladu z dogovorjenim letnim načrtom upravljanja opravljal naloge, kot npr. udeležba na skupščinah NLB in uresničevanje glasovalnih pravic, skrb za uresničevanje drugih pravic delničarja ali družbenika (sklic skupščine, zahteva za posebno revizijo …), spodbujanje dobrih sistemov korporativnega upravljanja NLB ipd.

 

Vlada ocenjuje, da ta predlog ustrezno naslavlja pomisleke Evropske komisije glede korporativnega upravljanja banke in njenih vezi z državo. Omenjeni predlog alternativnega ukrepa sledi tudi cilju vlade, da ostane NLB močna regionalna banka in da se privatizacija ne izvede na način, ki zaradi vpliva problematike prenesenih deviznih vlog ne bi pomenil optimalnega vračila davkoplačevalskega denarja.

 

Odnosi z javnostmi