Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Vraničar Ermanova na zasedanje finančnih ministrov EU

Ljubljana, 1. december 2017 – Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman se bo v ponedeljek in torek v Bruslju udeležila zasedanja finančnih ministrov EU in območja evra. Ministri osemindvajseterice bodo med drugim odločali o odobritvi skupnega seznama EU o tretjih državah, ki niso pripravljene sprejeti standardov dobrega davčnega upravljanja, evroskupina pa bo glasovala o novem predsedniku.

EU želi tudi s t. i. črnim seznamom nesodelujočih držav na davčnem področju okrepiti boj proti davčnim goljufijam. Potem ko so ministri novembra pregledali napredek pri vzpostavljanju skupnega seznama, bodo v torek opravili poglobljeno razpravo o poročilu delovne skupine in odločali o odobritvi predloga seznama z zaščitnimi ukrepi. Slovenija je aktivno sodelovala pri pripravi kriterijev za presojo uvrstitve na omenjeni seznam in podpira njegov sprejem.

 

Ministri bodo potrdili politični dogovor o t. i. DDV e-paketu oz. paketu zakonodajnih predlogov Evropske komisije, s katerimi bi olajšali spletno poslovanje in prispevali k zmanjšanju goljufij na področju opravljanja storitev in prodaje blaga na daljavo. Slovenija podpira sprejem končnih predlogov iz e-paketa.

 

Evropska komisija bo ministre seznanila tudi z zakonodajnim predlogom glede okrepitve upravnega sodelovanja na področju DDV, katerega namen je pripraviti podlago za polno implementacijo dokončnega sistema DDV in boj proti čezmejnim DDV goljufijam. Slovenija se strinja, da je potrebna krepitev upravnega sodelovanja med državami članicami in tudi krepitev sedanjih orodij, ki jih države članice uporabljajo za izmenjavo informacij glede goljufij na področju DDV in shem goljufij ter izmenjavo dobrih praks. 

 

Sprejeli bodo tudi sklepe na temo obdavčenju dobička v digitalnem gospodarstvu, ki vključujejo skupen prispevek EU pri iskanju globalne rešitve v okviru Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj ter politične usmeritve Evropske komisije. Sklepi med drugim določajo, da pravica do obdavčitve v digitalnem svetu ne more biti pogojena zgolj s fizično prisotnostjo in da bo EU v primeru, ko ne bo možno doseči globalnega konsenza, iskala svojo rešitev. Slovenija se s tem pristopom strinja, kratkoročnim rešitvam pa nismo naklonjeni. Do njih se bomo sicer lahko opredelili, ko bodo znani konkretni predlogi.

 

Ministri se bodo seznanili tudi z delom na področju vzpostavljanja evropske sheme za jamstvo bančnih vlog in razpravljali o predlogih za zmanjšanje tveganj v bančnem sektorju, Evropska komisija pa bo poročala o novem ciklu t. i. evropskega semestra oz. usklajevanja ekonomskih politik.

 

Evroskupina se bo v ponedeljek najprej sestala na rednem zasedanju, nato pa zaradi priprave na decembrski vrh območja evra še v razširjenem formatu 27 članic EU. Na rednem zasedanju bodo ministri med drugim izbirali novega predsednika evroskupine, razpravljali o oceni osnutkov proračunskih načrtov za leto 2018 in nadaljevali tematsko razpravo o davčnem primežu pri stroških dela.

 

Slovenija bo na zasedanju prisluhnila predstavitvam kandidatov za predsednika evroskupine, ki bodo predstavili prioritete za naslednji dve leti in pol, pri odločanju pa bo upoštevala predvsem kriterij sorodnosti stališč kandidatov in Slovenije glede osnovnih vprašanj, povezanih z ekonomsko in monetarno unijo ter njeno prihodnostjo, in njihovo odprtost za upoštevanje stališč manjših držav članic območja evra.

 

Odnosi z javnostmi